Nadaanan mo na ang Lahat.

May naalala akong kuwento ukol kay Miggy at Kulas, dalawang dagang magkaibigan. Si Miggy ay nakatira sa isang malaking bahay kaya laki siya sa yaman; samantalang si Kulas ay nakatira sa estero, kaya sanay na sa hirap. Isang araw, hindi makauwi si Miggy at Kulas dahil napuno ng snow o yelo ang buong paligid naContinue reading “Nadaanan mo na ang Lahat.”

Rate this:

Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.

Itago na natin siya sa pangalang Mariana. Ikinuwento ni Miriana ang kanyang karanasan ng bullying sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang may patama sa kanyang pagiging muslim kahit na ginagawa ito sa pamamagitan ng biro. Meron tayong tinatawag na SCRAM, Stop Casual Racism against Muslim. Ngunit ang iba’t ibang uri ng pang-aapi ay hindiContinue reading “Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.”

Rate this:

Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.

May kuwento ako ukol kay Mang Berting at Mang Tiago na magkapitbahay. Isang araw napadaan si Mang Berting sa bahay ni Mang Tiago. May nakita siyang papel na nahulog sa bintana. Naisip niya na dinudumihan ni Mang Tiago ang kanyang bakuran. Kaya, inisip niyang dalhin ang kanyang basurahan at ilagay sa ilalim ng bintana niContinue reading “Ang Pinagmulan ng Alitan ni Mang Berting at Mang Tiago.”

Rate this: