Ang mahiwagang mga salita.

May mahiwagang kahoy sa gitna ng kagubatan. Malaki ang kanyang katawan at malago ang kanyang mga dahon. Sumisibol ang mga bulaklak kapag tag-init, at namumunga ito nang marami. Isang karatula ang  nakasabit sa pinakamababa niyang sanga: “Ako’y isang mahiwagang kahoy, mabubuksan ninyo ang pintuan tungo sa isang kuwebang may limpak-limpak na ginto.” Isang araw, napadaanContinue reading “Ang mahiwagang mga salita.”

Rate this:

Malasakit: Si Asiong Aso at Petrang Tagak

Kinaibigan ni Asiong Aso si Petrang Tagak. Kilala bilang switik at tuso si Asiong, ngunit nagtiwala naman ang matalinong tagak. Isang araw, inimbita ni Asiong Aso si Petrang Tagak sa kanyang bahay upang maghapunan. Natuwa si Petra na nag-akalang isang malaking handaan para sa kanya ang ihahain ni Asiong. Nang maghapunan na, inilabas ni AsiongContinue reading “Malasakit: Si Asiong Aso at Petrang Tagak”

Rate this:

Ang Tabak ng Hari

Pagpapahalaga o values: kapayapaan *** Sa panahon ng iba’t ibang digmaang nangyayari sa buong daigdig, may kuwento po ako ukol sa kapayapaan. Nangangarap ang isang tabak na makasali sa isang malaking digmaan. Dahil bago at gawa sa pinakamalakas na bakal, siya ang tinatawag na “The king’s sword” o ang tabak ng hari. Isang araw, naranasanContinue reading “Ang Tabak ng Hari”

Rate this: