Kalungkutan: Isang Biyaya?

Bakit hindi napapawi ang ating kalungkutan? Madalas dinadapuan tayo ng lungkot, minsan saglit kung biglang naalala mo ang iyong pamilya; o minsan, sa isang malaking handaan; o minsan, sa kalayuan tulad ng mga dinadanas ng maraming OFWs. Nangagaling ang kalungkutan sa isang uhaw na nasa pinakarurok ng ating puso. Natural sa atin ang hanapin angContinue reading “Kalungkutan: Isang Biyaya?”

Rate this: