Naranasan Mo Na Ba ang Kaligtasan?

Happy Easter po! Maligayang Paskuwa ng Pagkabuhay! Naranasan mo na ba ang kaligtasan sa iba’t ibang pagkakataon? Nakakuha ka ng mataas na marka, matapos dumanak ang pawis sa pag-aaral; O nagkaroon ka ng trabaho, pagkatapos ang mahabang paghihintay; O nakaahon ka sa kahirapan; O gumaling ka sa malubhang sakit. Sa lahat ng ating karanasan ngContinue reading “Naranasan Mo Na Ba ang Kaligtasan?”

Rate this: