How to be great

This is a transcript of the video below. Nais mo bang maging dakila? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Palaisipan sa mga alagad ng Panginoon ang katanungang, “Sino ang pinakadakila sa lahat?” Wika ni Hesus, “ang sinuman na ibig maging dakila ay maging lingkod ninyo, dahil ang Anak ng Tao ay hindi naparitoContinue reading “How to be great”

Rate this:

Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?

Ikinukuwento ni San Lukas ang karanasan ni Hesus sa kanyang homecoming o pagbabalik sa kanyang bayan. Nagturo siya doon. Namangha’t humanga ang kanyang mga kababayan sa pamamaraan at mensahe ng kanyang mga sinasabi, nguni’t sa kahuli-hulihan, hindi Siya pinakinggan. Kaya wika ni Hesus, “Tunay kong sinasabi sa inyo na walang propetang tinatanggap sa kanyang sarilingContinue reading “Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?”

Rate this:

May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?

Natural sa atin na magkaroon ng iba’t ibang paguunawa sa mga taong iba sa atin. May pagtingin tayo ukol sa mga taga-probinsya; samantalang ang mga taga-probinsya naman ay may pagtingin sa mga taga-lungsod. Sa ebanghelio ni San Juan, ganito siguro ang pagtingin ni Nataniel kay Hesus nang sinabi niya, “May magaling na bagay bang manggagalingContinue reading “May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?”

Rate this:

The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion

In the Jubilee of Mercy and Compassion, Mr. Vinz Loiz and Mr. Barth Mariquit of the Christian Life Education Subject Area put up an exhibit of images of Jesus, the King of Mercy and Compassion. Just as St. Ignatius was converted by reading two books, the Life of Christ and the Lives of the Saints,Continue reading “The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion”

Rate this:

Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?

Nakakabagabag ang sinabi ni Hesus sa atin ngayong araw. Aniya siya ang magiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng sanlibutan. Dahil sa Kanya, maghihiwalay ang mga anak at mga magulang. Mag-aaway ang mga magkakaibigan. Salungat ba ito sa unang pagpapakilala sa atin kay Hesus bilang tanda ng kapayapaan? Magkaiba ba ang ganitong pananaw? Malinaw ang sinasabi niContinue reading “Si Hesus Ang Sanhi ng Paghihiwalay?”

Rate this:

Naghihintay Ka Ba ng Himala?

Kilalang kilala natin si Chris Pratt na gumanap bilang Owen sa “Jurassic World” na humakot ng higit sa isang bilyong dolyar sa takilya. Sa kanyang mga panayam, hindi kinakaila ni Chris Pratt ang paglalim ng kanyang pananampalataya noong premature ang panganganak ng kanyang asawa na si Anna Faris. Inuluwal si Jack, siyam na linggo bagoContinue reading “Naghihintay Ka Ba ng Himala?”

Rate this:

Kasangga ni Kristo

  Dahil sa kabila ng ating pagiging makasalanan, tinatawag parin tayo ni Kristo maging kasama o kasangga niya. Paano? Meron akong kuwento: Nagreklamo ang baboy sa baka, sabi ng baboy: “Bakit ba napakasikat mo samantalang gatas lang naman ang iyong ibinibigay? Hindi ito makatarungan. Ako nga, lahat ibinibigay ko! Lahat ng lechon, humba, porkchop, atbpContinue reading “Kasangga ni Kristo”

Rate this:

Part II: Characteristics of Jesuit Education

  This is the continuation of the previous post: Part I: Characteristics of Jesuit Education. 11. Jesuit education provides a realistic knowledge of the world in which we live. Jesuit education emphasizes the recognition of the imperfections of the world as it is without neglecting the essential goodness of creation. It helps the students toContinue reading “Part II: Characteristics of Jesuit Education”

Rate this:

How to Make a Spiritual Assessment

Preparing for the new year is rewarding. Some head to the groceries with a list of ingredients for the midnight feast. Certain traditions are kept. Filipinos flock to fruit stalls to choose 8 or a dozen round fruits, believing, like the Chinese, that anything circular brings an infinity of luck. Placed on a wicker basket,Continue reading “How to Make a Spiritual Assessment”

Rate this:

Ang Puso ng Diyos

11 Hunyo 2010. Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso ni JesusEzra 34, 11-16; Psalm 23; Romans 5, 5-11; Luke 15, 3-7Sa kasaysayan ng mga Judio, ang pastol ang tinaguriang huwaran ng isang pinuno. Hindi madali ang pagpapastol noong mga panahon. Dinadala ng pastol ang mga kawan sa luntiang pastulan. Binabantayan niya ang bawat tupa at huwag hayaaangContinue reading “Ang Puso ng Diyos”

Rate this:

Palm Sunday

5 April 2009 Palm SundayIsaiah 50, 4-7; Psalm 22; Phil 2, 6-11; Mark 15, 1-39All four Gospels report that triumphal entry of Jesus into Jerusalem. We knew that before He entered Jerusalem, Jesus stayed in Bethany with Martha, Mary and Lazarus. He then sent two unnamed disciples to fetch a colt in Jerusalem for hisContinue reading “Palm Sunday”

Rate this:

The Desert and our Temptations

1 March 2009 1st Sunday of LentGenesis 9, 8-15; Psalm 25; 1 Peter 3, 18-22; Mark 1, 12-15 Mark is very economical with his words about the temptations of Jesus in the desert, unlike the accounts of Matthew and Luke. Mark tells it in brief simplicity. The Spirit leads Jesus in the desert. He wasContinue reading “The Desert and our Temptations”

Rate this: