Gusto mo bang baguhin ang iyong puso?

5 August 2010 Huwebes ng ika-18 Linggo ng Taon Jeremiah 31, 31-34; Psalm 51; Matthew 16, 13-23 Mahalaga ang unang pagbasa sa ating buhay ngayon. Dito nagsimula ang pag-unawa na ang Diyos ay nananahan sa ating mga puso. Matatagpuan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ito ang ugat at sentro ng turo sa BagongContinue reading “Gusto mo bang baguhin ang iyong puso?”

Rate this:

Have you ever wished someone would love you forever?

4 August 2010 Wednesday of the 18th Week in Ordinary TimeJeremiah 31, 1-7; Resp Psalm: Jeremiah 31, 10-13; Matthew 15, 21-28 Have you ever been constantly loved; a love that grew and developed from years ago, and continues until today and forever? If you have, or wished to have someone like that, then the readingsContinue reading “Have you ever wished someone would love you forever?”

Rate this:

How to Start a New Life with Joy and with Love

14 February 2010: The 6th Sunday in Ordinary TimeJeremiah 17, 5-8; Psalm 1; 1 Cor 15, 12-20; Luke 6, 17, 20-26 Let me first wish all of you a happy day of love and joy on Valentines Day and the Chinese New Year! Kung Hei Fat Choi! Let us make some statements. First, the beatitudesContinue reading “How to Start a New Life with Joy and with Love”

Rate this:

Day 3: Simbanggabi

18 December 2009 Misa de GalloJeremiah 23, 5-8; Psalm 71; Matthew 1, 18-25 There are three names of Jesus that are important in this angle of the story of His birth. First, Jesus is “Son of David.” As an extension of the genealogy of Jesus, the story is about Jesus becoming a Davidic child throughContinue reading “Day 3: Simbanggabi”

Rate this:

Day 3: Simbanggabi

18 Disyembre 2009 Misa de GalloJeremiah 23, 5-8; Psalm 71; Matthew 1, 18-25 Tatlong pangalan ang mahalagang maunawaan sa kuwento ng pagkapanganak kay Hesus. Una, ang “Anak ni Dabid”. Bilang kakabit ng kaangkanan ni Hesus, kinukuwento ng Ebanghelio kung paanong naging “Anak ni David” si Hesus sa pagtanggap ni Jose sa lahat ng legal naContinue reading “Day 3: Simbanggabi”

Rate this:

Do You Have What It Takes To Be President of the Country?

19 July 2009. Sixteenth Sunday in Ordinary TimeJeremiah 23, 1-6; Psalm 22; Ephesians 2, 13-18; Mark 6, 30-34 Note: Filipino version in the previous post. In the history of the Jewish people, the shepherd was the image of leadership. It was not easy to be a shepherd during those times. They had to find greenerContinue reading “Do You Have What It Takes To Be President of the Country?”

Rate this:

Bagay Ka Bang Maging Pinuno?

Ika-19 ng Hulyo 2009. Ika-16 Linggo sa Karaniwang PanahonJeremiah 23, 1-6; Psalm 22; Ephesians 2, 13-18; Mark 6, 30-34 Note: This Filipino version appears in today’s Sunday Sambuhay, a publication by the Society of St. Paul; missalettes for the Sunday liturgy. The English version is above. Sa kasaysayan ng mga Judio, ang pastol ang tinaguriangContinue reading “Bagay Ka Bang Maging Pinuno?”

Rate this:

Jeremiah and John the Baptist

23 June 2008 Vigil of the Nativity of John the BaptistJeremiah 1, 4-10; Psalm 71; 1 Peter 1, 8-12; Luke 1, 5-17 There is reason for me to have some connection with St. John the Baptist. He is the patron saint of my parents, our pharmacy was named, “Farmacia San Juan”. Every time my familyContinue reading “Jeremiah and John the Baptist”

Rate this: