Si Albert at ang Kanyang Larong-Bidyo

Adik na adik na si Albert sa mga laro sa kompyuter. Hindi na siya nasasabihan ng kanyang mga pamilya na lumayo pansamantala sa mga video games na ito. Isang video game ang gustong-gusto ni Albert. Ito ang pangongolekta ng mga pagong sa bawat nibel ng larong pang-bidyo. Sa isang laro, siya ang naging pinakahusay saContinue reading “Si Albert at ang Kanyang Larong-Bidyo”

Rate this:

Ang Pasensya ni Hasgar

Noong unang panahon, may isang halimaw na nakabilanggo sa isang madilim at malalim na kuweba. Iisa lamang ang pasukan at labasan nito, ngunit nagbabago-bago ang posisyon nito araw-araw. Isang araw, dumating si Hasgar sa bungad ng kuweba. Natuklasan ng kanyang matalinong alipin ang sikreto ng pabago-bagong posisyon ng pintuan ng kuweba. Balak ng Hasgar naContinue reading “Ang Pasensya ni Hasgar”

Rate this:

Ang Matibay na Paniki

May kuwento po ako ukol sa isang paniki. Gustong-gusto ni Pedro Paniki ang maging maginhawa. Ayaw niyang magbata ng buto para hanapin ang mga insektong kinakain niya. Isang araw, napadaan siya sa isang bahay na may hawla ng ibon. Nainggit siya sa ibon: hindi niya kailangang maghanap ng makakain. Inihahain lang ng taga-alaga ang mgaContinue reading “Ang Matibay na Paniki”

Rate this:

Solusyon sa Pagkasiphayo

Kapuna-puna na sa mga panahong ito, sa gitna ng lahat na ginagawa natin upang habulin at namnamin ang buhay at iwasan ang anumang nakasisira at nakapagpapahirap ng buhay, may isang katagang naglalarawan sa tunay na kahalagayan natin. Hindi lamang ngayon, kundi nuon man. Hindi lamang sa mga mahihirap, kung sa mayayaman man. Hindi lamang saContinue reading “Solusyon sa Pagkasiphayo”

Rate this:

Bantayan ang Bawat Niluklok Natin

Tapos na ang eleksyon. Marahil, alam na natin kung sino-sino ang pinagkakatiwalaan ng maraming Pilipino sa kanilang kinabukasan. At bagaman marami sa atin ang hindi masaya sa resulta ng karamihang nanalo sa halalan, wala na tayong magagawa pa. Nagsalita na ang buong masa, kahit hindi tayo sang-ayon sa lahat ng kanilang nagustuhan. Ganito ang prosesoContinue reading “Bantayan ang Bawat Niluklok Natin”

Rate this:

Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya

Habang hinihintay natin ang resulta ng nakaraang halalan, ibaling muna natin ang ating mga puso’t isipan sa isang tradisyong kinagigiliwan ng nakararami sa atin: ang Santacruzan. Ituon natin ang ating isipan, hindi sa mga nagagandahang sagala, kundi sa tunay na kahulugan nito. Isang pagpaparangal sa mga babaeng sumulong ng pananampalataya ang santacruzan. Makikita natin sinaContinue reading “Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya”

Rate this:

Halalan: Paghahanda Bago Pumunta sa Presinto

Marahil naghahanda na po kayong pumunta sa iyong mga sariling presinto sa araw ng halalan. Bago tayo pumaroon, higit na mahalaga ang tunay na paghahanda bago pumaroon. Kailangang huwag padalos-dalos sa pagdedesisyon kung sino ang iboboto sa eleksyon. Sa ngayon ay pawang mga pangako pa lamang ang maririnig sa lahat ng mga kandidato sa eleksyon.Continue reading “Halalan: Paghahanda Bago Pumunta sa Presinto”

Rate this:

Quitinday and Quituinan: New Quests for the Curious

There is truth in the tenet that we should promote our own. Who else could be the best guide but the very people who live in the new place you are exploring. In fact, there is a scripture passage that supports this. Jesus said, “I am the Way.” It means that the best way toContinue reading “Quitinday and Quituinan: New Quests for the Curious”

Rate this:

Ang Halaga ng Kandidatong May Tunay Na Pakialam sa Komunidad

Kapag naririnig ninyo ang salitang, “komunidad” o “sambahayanan,” ano ang sumasagi sa iyong isip? Marahil tinutukoy natin ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng komunidad; maaari ding isipin ang isang mas malawakang pamilya sa ilalim ng iisang bahay. Ito din ang nasasaisip ni Hesus nang banggitin niya ang Espiritu Santo. Ang sambayanan ay ang kapatiran ngContinue reading “Ang Halaga ng Kandidatong May Tunay Na Pakialam sa Komunidad”

Rate this:

Alagaan Ang Sangnilikha

Tag-init o tag-araw, nais nating gumala nang gumala, kasama ang pamilya o kaya ang barkada. May iba namang gustong diskubrehin ang Pilipinas nang mag-isa o tinatawag nilang solo backpacking. Hindi kailangan mahal ang pinupuntahan, may mga kalikasang libre at walang bayad. May umaakyat ng bundok, may nagkakagustong sisirin ang dagat. Sa anumang gawaing masaya, meronContinue reading “Alagaan Ang Sangnilikha”

Rate this:

Saan Ka Magbabakasyon?

Kasama sa panibagong hangad sa Jubileo ng Habag at Malasakit ang pagbabalik-loob sa tamang ugnayan natin sa kalikasan. Sa unang libro ng biblia, sinabi ng Diyos sa Genesis na ang tungkulin ng tao ay alagaan ang kalikasan. Kaya kasama sa pagbabagong isip at ugali nating mga Kristiyano ang pagpapahalaga sa ating mundo bilang bahay ngContinue reading “Saan Ka Magbabakasyon?”

Rate this:

Naranasan Mo Na Ba ang Kaligtasan?

Happy Easter po! Maligayang Paskuwa ng Pagkabuhay! Naranasan mo na ba ang kaligtasan sa iba’t ibang pagkakataon? Nakakuha ka ng mataas na marka, matapos dumanak ang pawis sa pag-aaral; O nagkaroon ka ng trabaho, pagkatapos ang mahabang paghihintay; O nakaahon ka sa kahirapan; O gumaling ka sa malubhang sakit. Sa lahat ng ating karanasan ngContinue reading “Naranasan Mo Na Ba ang Kaligtasan?”

Rate this:

Gugulin ang Mahal na mga Araw sa Pagbabalik-loob sa Diyos

Nandito na po tayo kapamilya sa pinaka-banal na linggo ng taon. Kahapon ang pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, ang pagtatag niya ng Bagong Tipan, at ang kanyang pagdurusa’t kamatayan. Sa likuran ng mga taong nagsisigaw sa madugong pangyayaring ito sa buhay ni Hesus ay ang kapangyarihan ng kasamaan. Nguni’t pinakitang ginamit ng Diyos ang mismongContinue reading “Gugulin ang Mahal na mga Araw sa Pagbabalik-loob sa Diyos”

Rate this:

Maging Tulad ng Habag ng Diyos

Ang nagbibigay-katangian sa ating sambahayan ay ang karanasan ng pinatawad at binigyan ng bagong buhay. Ang awa ng Diyos sa ating mga makasalanan ang siyang pinagmumulan ng ating buhay. Sa labas man ng ating bahay-dalanginan, sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nararapat na nabubuhay tayo’t isinasabuhay ang awa ng Diyos sa pasasalamat at kababaan ng loob.Continue reading “Maging Tulad ng Habag ng Diyos”

Rate this:

Ano ang kahulugan ng Habag o Mercy?

Sa Jubileo ng Habag at Malasakit, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng habag o mercy? Sa lumang tipan, dawalang salita ang ginagamit para sa habag. Ang una ay hesed. Pinapahiwatig ng hesed ang katapatan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng ating pagiging suwail sa kanya, patuloy niya tayong pinapatawad at minamahal. PangalawaContinue reading “Ano ang kahulugan ng Habag o Mercy?”

Rate this: