Bulag-bulagan

Nakikita sa ating mga gawain ang tunay nating sinasamba. Pinapatunayan ng ating mga ginagawa kung tunay tayong maka-Diyos at maka-tao. Kahit balutin natin sa kunwari’y pagkakapatid, hindi kailanman magiging makatao ang nakakapatay ng tao. Ayon kay Kelsey Thompson ng Syracuse University, ang pagkakapatid ay mas matayog na halaga sa isang bulag na pakikisama sa isangContinue reading “Bulag-bulagan”

Rate this: