Bakit hindi dapat nating inuugali ang pagbibilang?

May nakasama ka na bang laging nagbibilang ng trabaho? Sa bawat kuwenta, dapat may bayad? Laging nagtatanong, “Ano ang makukuha ko diyan?” Hindi maka-Diyos ang ganitong kultura. Ito ang attitude na pinagmumulan ng lahat ng pangungurakot at kasakiman. Hindi tayo naririto upang gamitin lamang ang mundo para sa ating sarili, bilang pagkukunan ng makakain oContinue reading “Bakit hindi dapat nating inuugali ang pagbibilang?”

Rate this: