Ang Panghuling Araw ni Dom Anghel

Isang araw, nakasalubong ni Pedro si Dom Anghel, isang matandang monghe. Pagkatapos niyang batiin ito at sandaling nakipag-kuwentuhan, tinanong niya si Dom Anghel. “Kung alam mo na ang iyong panghuling araw, ano ang gagawin mo sa araw na iyon?” Sagot ni Dom Anghel, “Gigising ako ng alas-quatro sa umaga at magdadasal ako ng isang oras,Continue reading “Ang Panghuling Araw ni Dom Anghel”

Rate this: