Marunong ka pa bang ituring banal ang simbahan?

28 Mayo 2010. Biyernes ng ika-8 Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay1 Peter 4, 7-14; Psalm 96; Mark 11, 11-26 Isang bahay-dalanginan ang simbahan. Mahalagang hindi makalimutan ng lahat na para sa pagdarasal sa Panginoon ito. Nakapaligid sa maraming simbahan ang iba’t ibang tindahan ng mga kandila at iba’t ibang magagamit sa pagdarasal tulad ng mgaContinue reading “Marunong ka pa bang ituring banal ang simbahan?”

Rate this: