Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?

Alam mo ba na walang tao ang magkaparehas sa tibok ng puso? Sa libo-libong tao sa mundo, ang puso mo lang ang tumitibok nang ganyan. Kapag ginagamit natin ang salitang puso, ano ang iniisip po ninyo? Kapag sinasabi natin, “Buong puso kitang mamahalin” ano ang ibig mong sabihin? Sa bibliya, ginagamit ang salitang “puso” bilangContinue reading “Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?”

Rate this: