Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoon, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad?  Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “Walang Maibibigay, Kung Walang Natanggap Mula sa Dios”

Rate this:

May Maibibigay Tayo Kung Marunong Tayong Tumanggap

Merong isang panalangin si San Ignacio de Loyola. Ito ang “Panalangin sa Pagiging BukasPalad.” Marahil alam ninyo ang kantang nagsisimula sa ganito: Panginoong, turuan mo akong maging bukas-palad, turuan mo akong maglingkod sa iyo…” Ano nga ba ang pagiging generous o bukas-palad? Marahil nauunawaan natin ang generosity bilang isang pagbibigay. Ang taong may donasyon saContinue reading “May Maibibigay Tayo Kung Marunong Tayong Tumanggap”

Rate this:

Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad

Pag-iisipan natin ngayon ang ugnayan ng ating pag-aalay-kapwa at ng inaasam nating kaligayahan. Para sa ating lahat, ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo. May ibang nag-aayuno sa iba’t ibang uri ng pagkain, o umiiwas sa mga bagay na kinagigiliwan natin tulad ng video games at Facebook. Noong unang panahon, nag-aayuno ang mga taoContinue reading “Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad”

Rate this: