Piliin ang MAS mabuting buhay!

Nung bata pa ako, nakatuon sa musika ang aking atensiyon. Mas excited akong tumugtog kaysa maglaro. Mas gusto kong pag-aralan ang mga piyesa kaysa pumunta sa kung saan-saan. Dito ko nalaman ang tunay na nilalaman ng aking puso, at sa kalaunan, nagamit ko ang musika sa aking buhay-paglilingkod. May pakay ang Diyos sa pagbibigay ngContinue reading “Piliin ang MAS mabuting buhay!”

Rate this: