Ang Kumikitil sa Ating Paglago

Pinagninilayan sa buong Panahon ng Kuwaresma ang mga bagay na kumikitil sa ating paglago tungo sa pagiging ganap na anak ng Diyos. Sa panahon ngayon ng Easter o ang pagdiriwang ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, pagninilayan natin ang mga bagay bagay na nagsisilbing bukal ng ating saya bilang mga tunay na anak ng Diyos. KungContinue reading “Ang Kumikitil sa Ating Paglago”

Rate this: