Gawing Makahulugan ang pag-aayuno

Isa sa mga gawain sa panahon ng Kuwaresma ang pag-aayuno o fasting, kung saan isang kumpletong pagkain lamang sa isang araw ang pwede; o abstinence, kung saan iniiwasan natin ang anumang uri ng karne, bilang sakripisyo at pakikiisa sa pagpasan ng krus ni Hesus para sa ating kaligtasan.  Nguni’t maaari nating mas gawing makahulugan angContinue reading “Gawing Makahulugan ang pag-aayuno”

Rate this:

The Laws on Fasting and Abstinence

Some Notes about Fasting and Abstinence (Taken from Fr. Harold Parilla’s Facebook) 1. Abstinence means avoiding the consumption of meat, but eggs, milk products and condiments made of animal fat may be eaten. Chicken meat is covered by the prohibition on eating meat on days of abstinence. Many commentators hold the opinion that the currentContinue reading “The Laws on Fasting and Abstinence”

Rate this: