Gawing Makahulugan ang pag-aayuno

Isa sa mga gawain sa panahon ng Kuwaresma ang pag-aayuno o fasting, kung saan isang kumpletong pagkain lamang sa isang araw ang pwede; o abstinence, kung saan iniiwasan natin ang anumang uri ng karne, bilang sakripisyo at pakikiisa sa pagpasan ng krus ni Hesus para sa ating kaligtasan.  Nguni’t maaari nating mas gawing makahulugan angContinue reading “Gawing Makahulugan ang pag-aayuno”

Rate this:

The Laws on Fasting and Abstinence

Note: This article is from Fr. Harold Parilla’s Facebook entry. Fr. Harold is a diocesan priest. He was trained in Theology by the Jesuits at the San Jose Seminary, Ateneo de Manila University, Quezon City. 1. Abstinence means avoiding the consumption of meat, but eggs, milk products and condiments made of animal fat may beContinue reading “The Laws on Fasting and Abstinence”

Rate this: