Si Aling Elepante

May kuwento ako na galing sa mga Masai sa Africa. Bitbit ni Aling Elepante ang isang malaking garapon ng pulot-pukyutan sa kanyang likod nang makasalubong niya si Kong Kuneho na gustong tumawid sa ilog. “Sakay ka sa aking likod,” sabi ni Aling Elepante. At agad-agad nitong inakyat ang kanyang likod. Habang tumatawid sila sa ilog,Continue reading “Si Aling Elepante”

Rate this:

Dahil ang Diyos ang Katotohanan, maging mapanuri sa mga nababasa’t napapakinggan.

Post-truth na ba ang panahon ngayon? Ibig sabihin, hindi na natin malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo, kung sino ang nagpapakatotoo, at kung kanino mo maipagkakatiwala ang katotohanan. Patunay nito ang mga nagsisilabasan na fake news na lumilinlang sa maraming mga tao. “Ako ang katotohanan,” wika ng Panginoong Hesus. Paano ba natin mamumukhaan ang pekeContinue reading “Dahil ang Diyos ang Katotohanan, maging mapanuri sa mga nababasa’t napapakinggan.”

Rate this: