Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.

Mahalaga sa pakikipag-ugnayan ang eye contact, ang paggamit sa ating kamay habang nagsasalita, at ang tono ng ating boses kapag meron tayong sinasabi. More than 80 percent of communication comes from gestures, and we usually pick up signals along the way.  Bilang Katoliko, nakikilala ko ang kapwa ko sa pananampalataya kapag nag-sign of the crossContinue reading “Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.”

Rate this: