Pahalagahan ang Maliliit na Hakbang

  Makakatakbo ka ba ng higit sa isang daang metro? Isang kilometro? E, kung limang-libong kilometro? Palagay ko marami tayong magsasabing, β€œHindi ko kaya. Mahirap yan.” At itatanong natin sa ating sarili kung may kakayahan ba tayong gawin ito. Dahil kakatapos pa lang ng Olympics 2012 sa London, pupulot tayo ng aral sa mga manlalaroContinue reading “Pahalagahan ang Maliliit na Hakbang”

Rate this: