Para sa “manggagatas” – Si Nora, Pip at ang Gansa

Naging maswerte ang mag-asawang Nora at Pip. Nangitlog ng ginto ang gansang inaalagaan nila. Hindi nagtagal, kitang-kita ng buong bayan ang kanilang mabilis na pag-angat sa buhay. Ngunit hindi nakuntento si Nora at Pip. Nababagalan sila sa pa-isa-isang pangingitlog ng gansa.   Naisip nila: “Kung nangingitlog ng ginto ang gansa, baka mas mabilis kung makukuhaContinue reading “Para sa “manggagatas” – Si Nora, Pip at ang Gansa”

Rate this: