May Katuturan Ba ang Ating Panaginip?

18 Disyembre 2010 SimbanggabiJeremias 23: 5-8; Psalm 71; Mateo 1, 18-23 Mahalaga ang ating mga pangarap. Nagbibigay ito ng kahulugan, direksyon at kaayusan sa ating buhay. Mas maayos ang paglalakbay sa buhay kung alam natin kung saan tayo tutungo. Kung dumating ang panahong nagsasanga-sanga ang landasin, ang ating pinakamalalim na mithiin ang gagabay sa atin.Continue reading “May Katuturan Ba ang Ating Panaginip?”

Rate this:

Do You Interpret Your Dreams?

24 November 2009 Tuesday of the 34th Sunday in Ordinary TimeDaniel 2, 31-45; Dn 3, 57-61; Luke 21, 5-11The story of Daniel and his interpretation of the dream of Nebuchadnezzar simply points out that the ruling kingdoms of the world will eventually fall, giving way to an eternal kingdom being established by God alone. NebuchadnezzarContinue reading “Do You Interpret Your Dreams?”

Rate this: