Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?

Alam mo ba na walang tao ang magkaparehas sa tibok ng puso? Sa libo-libong tao sa mundo, ang puso mo lang ang tumitibok nang ganyan. Kapag ginagamit natin ang salitang puso, ano ang iniisip po ninyo? Kapag sinasabi natin, “Buong puso kitang mamahalin” ano ang ibig mong sabihin? Sa bibliya, ginagamit ang salitang “puso” bilangContinue reading “Paano mo malalaman ang misyon mo sa buhay?”

Rate this:

To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint

“Therefore, if we grant you life, will you renounce your faith?” At this point, the Governors, eager to know Lorenzo’s final stand, asked him one last time.   Lorenzo’s answer came without hesitation: “That I will never do, because I am a Christian, and I shall die for God, and for Him I will giveContinue reading “To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint”

Rate this:

Pagpipili Sanhi ng Paghahati-hati

12 July 2010 Lunes ng ika-15 ng LinggoIsaiah 1, 10-17; Psalm 50; Matthew 10: 34 – 11:1 Laging darating ang panahon na kailangan nating mamili ng iisa lamang. Ang panahon ng ligawan bago ang kasalan ay isang panahon ng pag-iisip kung sino ang ating magiging kasama o hindi kasama habang-buhay. Tinatawag itong “socialization process.” LayuninContinue reading “Pagpipili Sanhi ng Paghahati-hati”

Rate this:

Discerning Your Vocation

What is a vocation? God has a dream for each one of us. We are uniquely loved and called by God. God only wishes good for us as a human race and as individuals. God’s dream is that we in our own unique way will join Christ in building a better world and so experienceContinue reading “Discerning Your Vocation”

Rate this:

Making Choices

19 January 2010. Tuesday of the 2nd Week in Ordinary Time1 Samuel 16, 1-13; Psalm 89; Mark 2, 23-28What course in college should I take? After graduation, should I pursue a Master’s degree or accept a job offer? Is this person the right one to marry? Should I help another who is not related toContinue reading “Making Choices”

Rate this: