Kung feeling mo nawawala ka, sana makatulong ito.

Sa panahong nawawalan tayo ng kahulugan, pakay o direksyon sa buhay, mahalagang halungkatin natin ang ating mga puso upang mapalago natin ang anomang aspetong nangangailang ng pandilig. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang inspirasyon ng ating mga buhay. Ano-ano nga ba ang kabuluhan ng mga ginagawa ko? Ano ang mga bagay na nagtutulak saContinue reading “Kung feeling mo nawawala ka, sana makatulong ito.”

Rate this:

Hanapin ang Direksyon ng Ating Buhay

Mahalaga ang ating mga pangarap. Nagbibigay ito ng kahulugan, direksyon at kaayusan sa ating buhay. Mas maayos ang paglalakbay sa buhay kung alam natin kung saan tayo tutungo. Kung dumating ang panahong nagsasanga-sanga ang landasin, ang ating pinakamalalim na mithiin ang gagabay sa ating paglalakbay sa buhay. Bilang mga manlalakbay sa mundong ito, piliin natinContinue reading “Hanapin ang Direksyon ng Ating Buhay”

Rate this: