On Building a Community: Pagbubuklod ng Isang Pamilyang-Pantao

May kaugnayan ang nagbabahagi sa isang tinapay sa hapag-kainan. Isang pamilyang magkasalo sa inihandang almusal. Isang barkadang magkasamang naghahati-hati sa pananghalian. Isang magkasintahang nagsasalo sa inorder na pagkain. Magkakaugnay ang nagsasalo-salo sa iisang handaan. At nagbubuklod sa kanila ang pagibig sa isa’t isa o sa taong sanhi ng kanilang pagdiriwang. Dahil dito, isang komunidad angContinue reading “On Building a Community: Pagbubuklod ng Isang Pamilyang-Pantao”

Rate this:

Ang Halaga ng Kandidatong May Tunay Na Pakialam sa Komunidad

Kapag naririnig ninyo ang salitang, “komunidad” o “sambahayanan,” ano ang sumasagi sa iyong isip? Marahil tinutukoy natin ang pagkakaisa ng bawat miyembro ng komunidad; maaari ding isipin ang isang mas malawakang pamilya sa ilalim ng iisang bahay. Ito din ang nasasaisip ni Hesus nang banggitin niya ang Espiritu Santo. Ang sambayanan ay ang kapatiran ngContinue reading “Ang Halaga ng Kandidatong May Tunay Na Pakialam sa Komunidad”

Rate this:

Hope for the Nations

20 August 2010 Saint Bernard, abbot and doctorEzekiel 37, 1-14; Psalm 107; Matthew 22, 34-40 The first reading is one of the most known visions of the prophet Ezekiel. It is the vision of the dry bones in the valley or the ‘plain’ which is the same location of his call. The occasion is theContinue reading “Hope for the Nations”

Rate this:

Call to Community

24 September 2009 Thursday of the 25th Week in Ordinary TimeHaggai 1, 1-8; Psalm 149; Luke 9, 7-9We shall focus on the first reading today from the prophet Haggai. The Temple needs reconstruction. The first batch from Babylon has laid the foundations of the Temple in 536 BCE; however there has been no progress since.Continue reading “Call to Community”

Rate this:

Rivals in Corinth

3 September 2008 Memorial of St. Gregory the Great1 Corinthians 3, 1-9 Rivalry in Corinth The basis and authentic expression of Christian life is koinonia or community. So, Paul was very sensitive to any discord happening within a Christian community such as in Corinth. There were rival groups within the community under different leaders suchContinue reading “Rivals in Corinth”

Rate this: