Paano pinili ang mga hayop sa belen.

Habang naglalakbay sina Jose at Maria patungong Bethlehem, sikretong nakipag-meeting ang isang anghel sa mga hayop upang suriin kung sinong hayop ang magiging kasama ng Banal na Pamilya sa sabsaban. “Ako,” sabi ng Leon, “dahil ang karapatdapat sa isang hari, ay isang hari din.” “Mayabang ka,” sabi ng anghel. “Ako,” sabi ng lobo, “matitikman niyaContinue reading “Paano pinili ang mga hayop sa belen.”

Rate this: