Taga-Chorazin ka ba o Cafarnaum?

12 July 2010 Martes ng ika-15 Linggo ng TaonIsaiah 7, 1-9; Psalm 48; Matthew 11, 20-24Kikilatisin natin ang Ebanghelio ngayon. Pinagsabihan ni Hesus ang mga lungsod ng Galilea. Sila ang maraming nakita na himalang ginawa ni Hesus, ngunit hindi pa rin sila nagsisi at nagbalik loob. May dalawang bagay ang makikita natin sa mga lugarContinue reading “Taga-Chorazin ka ba o Cafarnaum?”

Rate this: