Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.

Itago na natin siya sa pangalang Mariana. Ikinuwento ni Miriana ang kanyang karanasan ng bullying sa pamamagitan ng mga masasakit na salitang may patama sa kanyang pagiging muslim kahit na ginagawa ito sa pamamagitan ng biro. Meron tayong tinatawag na SCRAM, Stop Casual Racism against Muslim. Ngunit ang iba’t ibang uri ng pang-aapi ay hindiContinue reading “Tigilan ang Anumang Uri ng Pang-aapi.”

Rate this:

Ang Simpleng Ritwal ang Humuhubog sa Atin

Ano ba ang ginagawa mo sa pagdating o pag-alis mo ng bahay? Kinaugalian nating mga Pinoy (at ng mga Hispanics) ang humalik o magmano. Tulad ng aking pamilya, ugali rin naming magpaalam kay Kristo sa pamamagitan ng paghawak at mag-antanda ng krus sa larawan ng Sacred Heart of Jesus. Sa simpleng ritwal, nararamdaman natin angContinue reading “Ang Simpleng Ritwal ang Humuhubog sa Atin”

Rate this:

Paggunita sa mga Yumao

Dadalawin mo ba ang iyong mga kapamilya’t kaibigang yumao na sa mga darating na araw? Kahit hindi ka makakapunta, mabuting malaman ang dahilan kung bakit naglalaan tayo ng araw para gunitain sila. Unang-una, dumadalaw tayo sa mga yumao, dahil hindi sila nawala o naglaho. Ang isang yumao, ayon sa sumasampalataya sa Diyos, ay pumunta lamangContinue reading “Paggunita sa mga Yumao”

Rate this:

Why do we pray the rosary?

Ano ba ang tamang pagdarasal, yaong spontaneous o ang pagdarasal na paulit-ulit na kinagawian hindi lamang ng mga Katoliko kundi ng mga Muslim at Buddhist? Sa araw na ito ginugunita natin ang pagrorosaryo, ang paguulit ng Aba Ginoong Maria, na nakikita sa Ebanghelio ni San Lukas, Ama Namin na turo ni Hesus, ang Luwalhati atContinue reading “Why do we pray the rosary?”

Rate this:

Part II: Characteristics of Jesuit Education

  This is the continuation of the previous post: Part I: Characteristics of Jesuit Education. 11. Jesuit education provides a realistic knowledge of the world in which we live. Jesuit education emphasizes the recognition of the imperfections of the world as it is without neglecting the essential goodness of creation. It helps the students toContinue reading “Part II: Characteristics of Jesuit Education”

Rate this:

Part I: Characteristics of Jesuit Education

  On the 400th anniversary of the Jesuit document on education, the Ratio Studiorum, the International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (ICAJE) published The Characteristics of Jesuit Education. I am publishing a simple outline of the 28 characteristics for all who are interested to know what makes an educational institution Jesuit in character.Continue reading “Part I: Characteristics of Jesuit Education”

Rate this:

Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?

Isang pagre-respeto ng proseso ng paglaki at paglago ang debosyon ng Sto. Nino. Nauunawaan natin na ang bata ay unti-unti at hinay-hinay itong tumatanda. Hindi maaaring madaliin ang anumang pagtubo. Pinagpaplanuhan, pinagtiya-tiyagaan at pinagsisikapan ang kahit na anong paglalago, tulad ng isang magulang na nagpapalaki ng anak. At tulad nang sinabi sa Ebanghelio, tuloy-tuloy angContinue reading “Tama Ba ang Debosyon natin sa Sto. Nino?”

Rate this:

Some quotes from Church sources relevant to the RH Bill Debate

Note: There are discrepancies between the teaching and the practice of what is preached by leaders or the community in general. But the teachings are normative. The lives of all, the leaders and the community, are judged as right or wrong (or needs nuancing and modification) according to these norms. So it is good toContinue reading “Some quotes from Church sources relevant to the RH Bill Debate”

Rate this:

Have You Been Ashamed of Our Faith?

21 February 2010. 1st Sunday of LentDeut 26, 4-10; Psalm 91; Romans 10, 8-13; Luke 4, 1-13If you felt ashamed about the Catholic faith, at any point in your life, I understand. I said that I empathize with you because there many things that has happened that we are not proud of. We are sadContinue reading “Have You Been Ashamed of Our Faith?”

Rate this:

Why Do We Fast?

19 February 2010. Friday after Ash WednesdayIsaiah 58, 1-9; Psalm 51; Matthew 9, 14-15 One of the practices that has become unpopular in the Season of Lent is fasting. But the greatest names in Scripture have practiced it: Moses, David, Elijah, Esther, Daniel, Anna the prophetess, Paul and Jesus. Outside of the bible, the greatestContinue reading “Why Do We Fast?”

Rate this: