On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?

  Mas malaki ang utang na loob ng isang taong matindi ang nagawang kasalanan kaysa ang taong hindi mabigat ang pagkukulang. Kailangan ito ng paglilinaw: hindi ibig sabihin kailangan nating gumawa ng kahangalan para maramdaman natin ang tindi ng pagmamahal ng Diyos.   Pinapahiwatig nito na mali ang akala na ang mga banal at malinisContinue reading “On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?”

Rate this: