Learning How to Let Go

12 May 2018 Solemnity of the Ascension of the Lord. (Acts 1, 1-11; Psalm 46; Ephesians 1, 17-23; Luke 24, 46-53) We celebrate in the Solemnity of the Ascension the end of the mission of Jesus on earth. Before He goes up to heaven, Jesus gathers all of His disciples who will continue His missionContinue reading “Learning How to Let Go”

Rate this:

The Time Has Come

12 May 2013 The Solemnity of the Ascension of Jesus Christ.Acts 1: 1-11; Psalm 47; Heb 9:24-28; Luke 24:46-53  The Solemnity of Ascension of Jesus Christ is a celebration of the end of His earthly ministry. It is when Jesus know that the time has come for him to let go. It is the perfectContinue reading “The Time Has Come”

Rate this:

Relinquishing a Position? How to Exit Gracefully

16 May 2010 Solemnity of the Ascension of the LordActs 1, 1-11; Psalm 46; Ephesians 1, 17-23; Luke 24, 46-53 We celebrate in the Solemnity of the Ascension the end of the mission of Jesus on earth. Before He goes up to heaven, Jesus gathers all of His disciples who will continue His mission withContinue reading “Relinquishing a Position? How to Exit Gracefully”

Rate this:

Ang Pag-Akyat ni Hesus ay Isang Pamamaalam

16 Mayo 2010. Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat ni Hesus sa LangitGawa 1, 1-11; Psalm 46; Ef 1, 17-23; Lucas 24, 46-53 Ang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit, o Feast of the Ascension ay tunay na hiwaga. Pilit nitong isinasalita ang hindi masasambit, at pilit nitong ilarawan ang hindi mailarawan. Ang pag-akyat ng PanginoonContinue reading “Ang Pag-Akyat ni Hesus ay Isang Pamamaalam”

Rate this:

Ang Pamamaalam ni Hesus

16 Mayo 2010. Pag-Akyat ng PanginoonActs 1, 1-11; Psalm 46; Eph 1, 17-23; Lucas 24, 46-53 Pinahihiwatig ng Panginoon sa kanyang pag-akyat sa langit ang pagtatapos ng Kanyang misyon sa lupa. Tinipon niya ang kanyang mga alagad, nagpaalam, itinaas ang kanyang kamay at binasbasan sila. Habang binabasbasan niya, humiwalay siya sa kanila at umakyat saContinue reading “Ang Pamamaalam ni Hesus”

Rate this:

Goodbyes in the Ascension

24 May 2009. Solemnity of the Ascension of Our LordActs 1, 1-11; Psalm 47; Eph 1, 17-23; Mark 16, 15-20 The Solemnity of the Ascension of Our Lord places the role of goodbyes in our lives. It is the culmination of the Lord’s mission on earth, but at the same time, it is the beginningContinue reading “Goodbyes in the Ascension”

Rate this:

Pamamaalam sa Pag-akyat ni Hesus (Ascension Filipino)

24 Mayo 2009. Kapistahan ng Pag-akyat ni Hesus (Ascension)Acts 1, 1-11; Psalm 47; Eph 1, 17-23; Mark 16, 15-20 Tunay na hiwaga ang Kapistahan ng Pag-akyat ng Panginoon sa Langit, o Feast of the Ascension. Pilit nitong isinasalita ang hindi masasambit, at pilit nitong ilarawan ang hindi mailarawan. Ang pag-akyat ng Panginoon sa Langit ayContinue reading “Pamamaalam sa Pag-akyat ni Hesus (Ascension Filipino)”

Rate this:

The Ascension

4 May 2008 The Solemnity of the Ascension of ChristActs 1, 1-11; Psalm 47; Hebrews 9, 24-28; Matthew 28, 16-20 The ascension of Jesus expresses His real transcendent destiny. In the Old Testament, heaven is the inaccessible private home of God (Isaiah 66,1). And no humans should dare scale its heights. To even attempt toContinue reading “The Ascension”

Rate this: