Kapag binara ang isang intelihenteng paliwanag.

Naranasan mo na bang magbigay ng payo nguni’t sinabihan ka ng, “Oo na, ikaw na ang magaling”? Naaalala ko ang isang kaibigan. Kinausap ko siyang mabuti sa akala kong nasa tamang panahon ako dahil ito ay retreat namin. Nabigyan ko siya ng feedback ukol sa kanyang pag-uugaling nakakasakit sa ibang tao. Ngunit ang sinagot saContinue reading “Kapag binara ang isang intelihenteng paliwanag.”

Rate this: