Araw ng mga Yumao

Yumao na ang aking mga magulang. 1990 nung sumakabilang-buhay ang aking tatay; 2014 naman ang aking nanay. At naramdaman namin ang kanilang pagkamatay: kasama na rito ang iba’t ibang ginagawa nila para sa amin. Kahit inihahain pa rin sa amin ang Bicol Express, iba pa rin ang luto ng nanay. Naramdaman namin ang pagka-wala: ibaContinue reading “Araw ng mga Yumao”

Rate this:

Remembering the Faithful Departed

1 & 2 November 2008. Commemoration of All the Faithful DepartedWis 3, 1-9; Psalm 23; Rom 5, 5-11; John 6, 37-40 I too have not been spared from the experience of death. My blood relatives and friends died both from natural and tragic causes. Some died from complications arising from diabetes and hypertension. One wasContinue reading “Remembering the Faithful Departed”

Rate this:

All Saints & All Souls

1 & 2 November 2007. Solemnity of All Saints/All Souls Note: In the Philippines, people flock to cemeteries to remember the dead on November 1. So this can be a homily for both events. In the Creed, we profess belief in the “Communion of Saints”. This belief is the basis for the Solemnity of AllContinue reading “All Saints & All Souls”

Rate this: