How to spend All Saints/Souls meaningfully when you can’t visit the cemetery

Here are art cards that you can download. Enjoy!

Rate this:

Anong Gagawin Kung Hindi Pwedeng Bumisita sa Yumao?

This is the transcription of this video. Mahirap pumunta sa libingan ngayong darating na Undas. Iniiwasan ang pagkukumpol ng mga tao sa iisang lugar bilang pagsangga sa pagdami ng mga kaso ng Covid. Nguni’t maaari pa rin nating gunitain ang ating mga minamahal na mga yumao. Hindi pisikal na presensya ang kailangan ng mga yumao,Continue reading “Anong Gagawin Kung Hindi Pwedeng Bumisita sa Yumao?”

Rate this:

Para sa kinabukasan ang pagdalaw sa yumao.

Pagkatapos dumalaw sa ating mga yumao, napag-isipan na ba natin kung bakit paulit-ulit nating ginagawa ito. Sa susunod na taon, pagkatapos ng semestral break, babalikan natin uli ang puntod ng ating mga minamahal. Ang alaala ng namatay ay nasa nakaraan. May sinasabi ba itong kaugalian tungkol sa kinabukasan? Ang alaala daw ay pang-nagdaan. Inaalala saContinue reading “Para sa kinabukasan ang pagdalaw sa yumao.”

Rate this:

Araw ng mga Yumao

Yumao na ang aking mga magulang. 1990 nung sumakabilang-buhay ang aking tatay; 2014 naman ang aking nanay. At naramdaman namin ang kanilang pagkamatay: kasama na rito ang iba’t ibang ginagawa nila para sa amin. Kahit inihahain pa rin sa amin ang Bicol Express, iba pa rin ang luto ng nanay. Naramdaman namin ang pagka-wala: ibaContinue reading “Araw ng mga Yumao”

Rate this:

Hindi naglaho ang yumao.

Nalalapit na ang Todos Los Santos at dadalawin na naman natin ang mga minamahal na yumao. Sa aking buhay ang pinupuntahan ko ay ang aking mga magulang. Sa pag-aalala sa kanila, nalulungkot ako. Dahil may nawala sa aking buhay. May absence. May kulang at hindi na kumpleto ang aking pamilya. Ngunit ang pagdalaw ay isaContinue reading “Hindi naglaho ang yumao.”

Rate this:

All Souls’ Day: Bakit Kailangang Dalawin ang Patay na?

  Dahil bukas na ang Undas, maaari nating isipin na isang reunion o pagtitipon-tipon ang araw ng mga patay. Ginugunita natin na ang mga minamahal nating yumao ay hindi naglaho na lamang, kundi buhay-na-buhay at tunay na kapiling natin sa araw-araw. Ngunit magiging makahulugan lamang ang ating paghahanda sa araw na ito kung may pananampalatayaContinue reading “All Souls’ Day: Bakit Kailangang Dalawin ang Patay na?”

Rate this:

Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?

Sa panahon ng social media, mabilis ang pagsanib ng kultura ng Halloween sa pagdiriwang ng Undas o sa pagdiriwang ng Kapistahan ng mga Banal. Mas higit na binibigyang halaga ang nakakatakot, kaysa nagbibigay ng inspirasyon. Ang salitang Halloween ay galing sa Lumang Ingles; pinagsama nila ang “Holy o Hallow” at “evening,” hanggang naging Halloween. AyonContinue reading “Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?”

Rate this:

Ano ang kahulugan ng “Undas”?

Malapit na nating dalawin ang mga minamahal nating yumao. Sino-sino po ang iyong mga dinadalaw sa libingan? Bakit mo sila dinadalaw? Nagdarasal pa ho ba kayo, nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak sa kanila? Mas mainam na alam po natin ang kahulugan ng Undas; sa Undas, inaalala natin na ang ating mga yumao ayContinue reading “Ano ang kahulugan ng “Undas”?”

Rate this:

Paggunita sa mga Yumao

Dadalawin mo ba ang iyong mga kapamilya’t kaibigang yumao na sa mga darating na araw? Kahit hindi ka makakapunta, mabuting malaman ang dahilan kung bakit naglalaan tayo ng araw para gunitain sila. Unang-una, dumadalaw tayo sa mga yumao, dahil hindi sila nawala o naglaho. Ang isang yumao, ayon sa sumasampalataya sa Diyos, ay pumunta lamangContinue reading “Paggunita sa mga Yumao”

Rate this: