Huwag Maniwalang Wala Kang Kakayahan

Mayroon ka bang pangarap para sa iyong sarili, ngunit nagdududa ka kung maaabot mo o makakayang isakatuparan ito? O mas mainam kung ang pangarap mo ay maging inspirasyon sa iba. Maraming mga atleta o kaya’y mga artista sa iba’t ibang larangan ng sining ang dumating sa punto ng buhay kung saan pinanghihinaan sila ng loob.Continue reading “Huwag Maniwalang Wala Kang Kakayahan”

Rate this:

Kuwento: Ang Haring Gustong Makita ang Diyos

May isang hari ang gustung-gusto makita ang Diyos. Pinilit niya ang mga pari at dalubhasa ng kanyang kaharian na ipakita sa kanya ang Panginoon, ngunit wala sa kanila ang nakapagpakita sa kanyang matinding hangarin. Isang araw, inanyayahan siya ng isang magsasaka na sumama sa kanyang bukid. Sumama naman ang hari at tanghali na sila nakarating.Continue reading “Kuwento: Ang Haring Gustong Makita ang Diyos”

Rate this:

Kuwento: Ang Mangingisda at Ang Turista

May kwento ako: Isang araw, naglalakad sa tabing-dagat ang isang napakayaman na turista. Nakita niya ang isang mangingisdang namamahinga sa ilalim ng punong niyog katabi ang kanyang bangka. Anya, “Bakit wala ka sa laot? Hindi ba’t dapat kang nangingisda?” “Sapat na po ang aking nahuli,” tugon ng mangingisda. “Bakit hindi mo damihan ang iyong hinuhuli?”Continue reading “Kuwento: Ang Mangingisda at Ang Turista”

Rate this:

Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?

Sa panahon ng social media, mabilis ang pagsanib ng kultura ng Halloween sa pagdiriwang ng Undas o sa pagdiriwang ng Kapistahan ng mga Banal. Mas higit na binibigyang halaga ang nakakatakot, kaysa nagbibigay ng inspirasyon. Ang salitang Halloween ay galing sa Lumang Ingles; pinagsama nila ang “Holy o Hallow” at “evening,” hanggang naging Halloween. AyonContinue reading “Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?”

Rate this:

Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?

Sapat na ba sa ating mga Kristiyano ang sundin ang Sampung Utos na ibinigay ng Panginoon kay Moises sa Bundok ng Sinai? Ikinuwento ni San Marcos ang isang binatang tumakbo kay Hesus at paluhod na nagtanong, “Mabuting Guro, ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Inisa-isang binanggit ni Hesus angContinue reading “Sino ang Mas Mabuti: Yung nasa kuwarto at walang nasasaktan, o yung tumutulong nguni’t nagkakamali?”

Rate this:

Ano Ang Gagawin Mo Kung Gulong-gulo Ang Iyong Isip

Ano ang iyong gagawin upang luminaw ang maraming mga bagay na gumugulo sa iyong isipan? May kuwento ako ukol kay Buddha at ang kanyang alagad. Napadaan daw si Buddha sa isang lawa. At dahil mahaba ang kanilang nilakbay, hapong-hapo ito. Kaya sabi ni Buddha sa kanyang alagad, “Kunan mo ako ng tubig sa lawa. UhawContinue reading “Ano Ang Gagawin Mo Kung Gulong-gulo Ang Iyong Isip”

Rate this:

Mga Sukatan Kung Papatulan Mo Ang Isang Tsismis

Alam mo ba ang tatlong pagsubok upang malaman kung nararapat bigyan ng tunay na pansin ang isang isyu? May kuwento ako ukol kay Socrates, isang pilosopong kilala sa kanyang karunungan. Isang araw, nilapitan siya ng isang kakilala. Sabi nito, “may ikukuwento ako ukol sa iyong kaibigan?” Sabi ni Socrates, “Bago mo ikuwento, kailangang makapasa itoContinue reading “Mga Sukatan Kung Papatulan Mo Ang Isang Tsismis”

Rate this:

Bakit Kailangang Pagnilayan ang Pinakamahalaga sa Iyo?

Bakit kailangang pagnilayan ang pinakamahalaga sa mahalaga lamang? May kuwento ako. May isang guro na kumuha ng isang malaking botelya ng mayonnaise. Nilagyan niya ito ng malalaking bato. Sabi niya, “Puno na ba ito?” Sagot ng mga estudyante, “Opo, puno na!” Pagkatapos, nilagyan niya ng maliliit na bato hangga’t napuno ang mga maliliit na espasyoContinue reading “Bakit Kailangang Pagnilayan ang Pinakamahalaga sa Iyo?”

Rate this:

Paano Ka Magiging Tinapay ng Buhay

Maging isang mahusay na pintor ang pangarap ng magkapatid na si Albert at Albrecht Durer. Pangarap nilang makapag-aral sa Akademiya sa Nuremberg; ngunit hindi nila kayang sustentuhan ang kanilang pag-aaral. Kaya nag-isip sila ng paraan: habang ang isa sa kanila ay nagaaral; nagtatrabaho naman ang isa. Nanalo si Albrecht sa pustahan kaya si Albert angContinue reading “Paano Ka Magiging Tinapay ng Buhay”

Rate this:

Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?

Ikinukuwento ni San Lukas ang karanasan ni Hesus sa kanyang homecoming o pagbabalik sa kanyang bayan. Nagturo siya doon. Namangha’t humanga ang kanyang mga kababayan sa pamamaraan at mensahe ng kanyang mga sinasabi, nguni’t sa kahuli-hulihan, hindi Siya pinakinggan. Kaya wika ni Hesus, “Tunay kong sinasabi sa inyo na walang propetang tinatanggap sa kanyang sarilingContinue reading “Nahihirapan Ka Bang Kumbinsihin Sila Na Makinig sa Iyo?”

Rate this:

May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?

Natural sa atin na magkaroon ng iba’t ibang paguunawa sa mga taong iba sa atin. May pagtingin tayo ukol sa mga taga-probinsya; samantalang ang mga taga-probinsya naman ay may pagtingin sa mga taga-lungsod. Sa ebanghelio ni San Juan, ganito siguro ang pagtingin ni Nataniel kay Hesus nang sinabi niya, “May magaling na bagay bang manggagalingContinue reading “May Magaling Ba na Mangagaling sa Inyo?”

Rate this:

May Ideya Ka, May Ideya Ako, Tapos?

Naranasan mo ba ang mga taong ayaw magbahagi ng kanilang ideya o sarili sa anumang meeting, klase, o group study? O kaya mga kaklaseng nagtatago ng notebooks nila, dahil gusto nilang lamangan ang iba sa grades o kaya sa karangalang iginagawad ng eskuwelahan. Mayroon akong nabasang isang talinhaga: “May t-shirt ka, may t-shirt ako. AtContinue reading “May Ideya Ka, May Ideya Ako, Tapos?”

Rate this:

Mamatay Ka Muna

Kung palalalimin natin ang ating pagmamasid sa kapaligiran, itinuturo ng ating kalikasan ang isang katotohanang isinaad na rin ni Hesus. Ang lahat ng ating tagumpay at kaligtasan ay sanhi ng iba’t ibang uri ng kamatayan. Wika nga ni Hesus sa sulat ni San Juan: “Tunay na tunay Kong sinasabi sa inyo, na kung ang butilContinue reading “Mamatay Ka Muna”

Rate this: