Pahalagahan ang Maliliit na Hakbang

Makakatakbo ka ba ng higit sa isang daang metro? Isang kilometro? E, kung limang-libong kilometro? Palagay ko marami tayong magsasabing, “Hindi ko kaya. Mahirap yan.” At itatanong natin sa ating sarili kung may kakayahan ba tayong gawin ito. Dahil kakatapos pa lang ng Olympics 2012 sa London, pupulot tayo ng aral sa mga manlalaro tuladContinue reading “Pahalagahan ang Maliliit na Hakbang”

Rate this:

How to Hit it Big!

19 September 2010. 25th Sunday in Ordinary TimeAmos 8, 4-7; Psalm 113; 1 Timothy 2, 1-8; Luke 16, 10-13 Wesley Snipes before becoming famous worked as a parking assistant at Columbia University. Whoopi Goldberg was a bricklayer on a San Diego Zoo construction project in California. Then she become a make-up artist for corpses atContinue reading “How to Hit it Big!”

Rate this: