Ano ang kahulugan ng “Undas”?

Malapit na nating dalawin ang mga minamahal nating yumao. Sino-sino po ang iyong mga dinadalaw sa libingan? Bakit mo sila dinadalaw? Nagdarasal pa ho ba kayo, nagtitirik ng kandila at nagdadala ng bulaklak sa kanila? Mas mainam na alam po natin ang kahulugan ng Undas; sa Undas, inaalala natin na ang ating mga yumao ayContinue reading “Ano ang kahulugan ng “Undas”?”

Rate this:

Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno

Laging sinusulat ni San Ignacio de Loyola sa kanyang mga liham para sa mga Heswitang misyonero ang ganito, “Ite Inflammate omnia” – ibig sabihin, “Go, set the world on fire!” “Pag-alabin mo ang puso ng mga tao sa pagmamahal sa Dios at kapwa!” Upang maunawaan natin ang “fire” kailangan natin makita ang lamig. Sabi niContinue reading “Ang Apoy Ay Wala sa Impyerno”

Rate this:

May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?

Ang pagbabasa ng tubig ba ay isang walang kahulugang ritwal tulad nang ginagawa natin sa Kapistahan ni San Juan Bautista? Kilala si San Juan Bautista bilang nagbibinyag ng tubig sa Ilog Jordan. Kaya, bilang paggaya at pag-aalala sa propetang pinsan ni Hesus, tinatapunan natin ng tubig ang isa’t isa. Palagay ko kailangan nating makita angContinue reading “May kahulugan ba sa iyo ang mawisikan ng tubig?”

Rate this:

Materyales para sa Kabilang-buhay

Isang araw namatay si Donya Auring. Pagdating niya sa langit, sinalubong siya ng isang anghel. Siya na daw ang magdadala sa kanyang tirahan sa langit. Tuwang-tuwa si Donya Auring. Sabi niya sa sarili na hindi na daw siya matatakot na pagnanakawan siya, di tulad nung nandoon pa siya sa lupa. Sa malaking bahay niya saContinue reading “Materyales para sa Kabilang-buhay”

Rate this:

Sa mga laging takot: Si Kamatayan at ang Monghe

Sa panahon ng Middle Ages, milyong-milyong tao ang namatay sa tinatawag nilang, “The Black Death” o The Plague. Sabi ng maraming dalubhasa, itong sakit na ito ay nanggaling sa Gitnang Asya hanggang nakarating ito sa Europa. Dahil dito, ipininta nila ang sakuna bilang isang kalansay. Kaya makikita natin sa maraming larawan si Kamatayan bilang isangContinue reading “Sa mga laging takot: Si Kamatayan at ang Monghe”

Rate this:

Tulungan ang Bohol

Marami sa atin ang nalungkot sa mga pangyayari sa Bohol, Cebu at Siquijor dahil sa 7.2 magnitude na lindol na sumira sa maraming lumang simbahan. Alam niyo po ba na karamihan sa mga gumuhong simbahan ay gawa po ng mga sinaunang mga Heswita? Ang sinaunang kapilya na naging malaking simbahan ng Baclayon ay itinayo ngContinue reading “Tulungan ang Bohol”

Rate this:

Ang Simpleng Ritwal ang Humuhubog sa Atin

Ano ba ang ginagawa mo sa pagdating o pag-alis mo ng bahay? Kinaugalian nating mga Pinoy (at ng mga Hispanics) ang humalik o magmano. Tulad ng aking pamilya, ugali rin naming magpaalam kay Kristo sa pamamagitan ng paghawak at mag-antanda ng krus sa larawan ng Sacred Heart of Jesus. Sa simpleng ritwal, nararamdaman natin angContinue reading “Ang Simpleng Ritwal ang Humuhubog sa Atin”

Rate this:

Paggunita sa mga Yumao

Dadalawin mo ba ang iyong mga kapamilya’t kaibigang yumao na sa mga darating na araw? Kahit hindi ka makakapunta, mabuting malaman ang dahilan kung bakit naglalaan tayo ng araw para gunitain sila. Unang-una, dumadalaw tayo sa mga yumao, dahil hindi sila nawala o naglaho. Ang isang yumao, ayon sa sumasampalataya sa Diyos, ay pumunta lamangContinue reading “Paggunita sa mga Yumao”

Rate this:

Why do we pray the rosary?

Ano ba ang tamang pagdarasal, yaong spontaneous o ang pagdarasal na paulit-ulit na kinagawian hindi lamang ng mga Katoliko kundi ng mga Muslim at Buddhist? Sa araw na ito ginugunita natin ang pagrorosaryo, ang paguulit ng Aba Ginoong Maria, na nakikita sa Ebanghelio ni San Lukas, Ama Namin na turo ni Hesus, ang Luwalhati atContinue reading “Why do we pray the rosary?”

Rate this:

Persons For Others

  Forty years ago, Fr. Pedro Arrupe SJ gave a speech to an exclusive all-boys school in Valencia, Spain. He said that the mark of those who receive Jesuit education is being a “man-for-others” o ang pagiging tao-para sa kapwa. This slogan of being “men for others” was picked up by many Jesuit schools andContinue reading “Persons For Others”

Rate this:

Ano ang Pakay ng Buhay Ko?

  Sa panahon ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, mahalagang halungkatin natin ang ating mga puso upang mapalago natin ang anomang aspetong nangangailang ng pandilig. Sa araw na ito, titingnan natin ang gasolina ng ating mga buhay. Ano-ano nga ba ang kabuluhan ng mga ginagawa ko? May mga bagay na nagtutulak sa akin para gawin angContinue reading “Ano ang Pakay ng Buhay Ko?”

Rate this:

Ano ang Kasalanan

  Mahalagang alalahanin sa Panahon ng Kuaresma ang katotohanang, “Sa kabila ng pagiging makasalanan, tinatawag parin bilang ‘kasama’ o ‘kasangga’ ni Kristo.” At tinatawag tayo na tumugon sa paanyayang ito. Inaanyayahan tayong tanggapin ang katotohanang, lahat tayo ay makasalanan.   Ngunit ano nga ba ang kasalanan? Ayon kay Fr. James Keenan, SJ ang kasalanan dawContinue reading “Ano ang Kasalanan”

Rate this:

Paano Napili ang Asno sa Pasko

Pauna: Upang maging makahulugan ang ating Pasko, binabahagi ko itong kuwento. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Habang patungo daw sa Bethlehem si Jose at Maria, nagkaroon ng meeting ang mga anghel kung sinong mga hayop ang dapat mag-alaga sa Banal na Pamilya pagdating sa sabsaban. Natural, nagalok ang leon, sabi, “Para sa hari, isaContinue reading “Paano Napili ang Asno sa Pasko”

Rate this:

Bangkang Kahoy: Isang Kuwento

  Meron akong kuwentong narinig ko sa isa sa mga guro sa high school. May isang batang gumawa ng bangkang kahoy. Sa labis ng pagkagusto sa bangka, inukit niya ang kanyang pangalan sa ilalim nito. Araw-araw nilalaro niya ang bangka at habang tumatagal, sobrang itong napamahal sa kanya. Isang araw, pinaanod niya ang bangka saContinue reading “Bangkang Kahoy: Isang Kuwento”

Rate this:

In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place

This post made me cry. The original post is from the Catholic News Service: Click here.  Jesuit Father Martin McDermott baptizes Thomas during a Pentecost Sunday service at a church in Beirut May 27. (CNS/Dalia Khamissy) By Doreen Abi Raad Catholic News Service BEIRUT (CNS) — The first time Thomas stepped inside a church, heContinue reading “In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place”

Rate this: