Persons For Others

  Forty years ago, Fr. Pedro Arrupe SJ gave a speech to an exclusive all-boys school in Valencia, Spain. He said that the mark of those who receive Jesuit education is being a “man-for-others” o ang pagiging tao-para sa kapwa. This slogan of being “men for others” was picked up by many Jesuit schools andContinue reading “Persons For Others”

Rate this:

Ano ang Pakay ng Buhay Ko?

  Sa panahon ng Muling Pagkabuhay ni Kristo, mahalagang halungkatin natin ang ating mga puso upang mapalago natin ang anomang aspetong nangangailang ng pandilig. Sa araw na ito, titingnan natin ang gasolina ng ating mga buhay. Ano-ano nga ba ang kabuluhan ng mga ginagawa ko? May mga bagay na nagtutulak sa akin para gawin angContinue reading “Ano ang Pakay ng Buhay Ko?”

Rate this:

Ano ang Kasalanan

  Mahalagang alalahanin sa Panahon ng Kuaresma ang katotohanang, “Sa kabila ng pagiging makasalanan, tinatawag parin bilang ‘kasama’ o ‘kasangga’ ni Kristo.” At tinatawag tayo na tumugon sa paanyayang ito. Inaanyayahan tayong tanggapin ang katotohanang, lahat tayo ay makasalanan.   Ngunit ano nga ba ang kasalanan? Ayon kay Fr. James Keenan, SJ ang kasalanan dawContinue reading “Ano ang Kasalanan”

Rate this:

Paano Napili ang Asno sa Pasko

Pauna: Upang maging makahulugan ang ating Pasko, binabahagi ko itong kuwento. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Habang patungo daw sa Bethlehem si Jose at Maria, nagkaroon ng meeting ang mga anghel kung sinong mga hayop ang dapat mag-alaga sa Banal na Pamilya pagdating sa sabsaban. Natural, nagalok ang leon, sabi, “Para sa hari, isaContinue reading “Paano Napili ang Asno sa Pasko”

Rate this:

Bangkang Kahoy: Isang Kuwento

  Meron akong kuwentong narinig ko sa isa sa mga guro sa high school. May isang batang gumawa ng bangkang kahoy. Sa labis ng pagkagusto sa bangka, inukit niya ang kanyang pangalan sa ilalim nito. Araw-araw nilalaro niya ang bangka at habang tumatagal, sobrang itong napamahal sa kanya. Isang araw, pinaanod niya ang bangka saContinue reading “Bangkang Kahoy: Isang Kuwento”

Rate this:

In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place

This post made me cry. The original post is from the Catholic News Service: Click here.  Jesuit Father Martin McDermott baptizes Thomas during a Pentecost Sunday service at a church in Beirut May 27. (CNS/Dalia Khamissy) By Doreen Abi Raad Catholic News Service BEIRUT (CNS) — The first time Thomas stepped inside a church, heContinue reading “In Lebanon, A Convert to the Faith from an Unlikely Place”

Rate this:

Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan

Isang buwan ng pagdiriwang ng panibagong buhay ang buwan ng Mayo. Ito ang buwan ng mga bulaklak at panahon ng ani. Dito din nakakasama-sama ang mga magkababayan lalo na sa Bohol kung saang may piyesta sa bawat lalawigan. At sa ibang dako naman, ito rin ang panahon ng pamamasyal at pagpapahinga bago sumalpak muli angContinue reading “Pahalagahan Nawa Natin ang Ritwal ng Ating Sariling Bayan”

Rate this:

Fresh and Simple in Easter

Easter Sunday is a celebration of what is new. This is actually the reason why our “Sabbath” is Sunday. The Jews celebrate the Sabbath on a Saturday. Since Jesus resurrected on a Sunday, Sunday became our Sabbaths. St. Paul says that the resurrection of Jesus is a new creation. What right do we have toContinue reading “Fresh and Simple in Easter”

Rate this:

Holy Thursday Noodles

We eat to live. Everything that we taste has a greater effect on our well-being and the health of others. It is therefore not a surprise that our Lord used the image of food in spreading the Good News. Bread and wine takes center stage on Holy Thursday in the commemoration of the Institution ofContinue reading “Holy Thursday Noodles”

Rate this:

Food and Destinations

On the holiest of weeks, we think of one thing: our destinations. Major terminals and airports teem with travelers. Most of them excited to return to their hometowns to spend the Semana Santa with their families. It is a time when faith and family are intertwined. The sleepy town of Camalig in the province ofContinue reading “Food and Destinations”

Rate this:

Stand By The Roads, O Catholics!

Editor’s note: EWTN News originally reported that the talk was given by Sam Miller within the last few months. In fact, upon further investigation, his talk was delivered in 2003 after the sexual abuse scandal hit the Catholic Church in the U.S. Following the initial revelations about the sexual abuse scandal in the United States,Continue reading “Stand By The Roads, O Catholics!”

Rate this:

Pagnilayan Natin ang Daan ng Krus

Alam niyo ba kung saan nagsimula ang Daan ng Krus na ginagawa natin tuwing Mahal na Araw? Nagsimula ang daan ng krus bilang isang peregrinasyon o pilgrimage. Naglalakbay tungo sa Jerusalem ang mga taong may mabigat na dinadala, penitensiya o debosyong kailangang gampanan, o mga may espesyal na hinahangad sa Maykapal. Naniniwala silang may biyayangContinue reading “Pagnilayan Natin ang Daan ng Krus”

Rate this:

Pagnilayan Natin ang Daan ng Krus

  Alam niyo ba kung saan nagsimula ang Daan ng Krus na ginagawa natin tuwing Mahal na Araw? Nagsimula ang daan ng krus bilang isang peregrinasyon o pilgrimage. Naglalakbay tungo sa Jerusalem ang mga taong may mabigat na dinadala, penitensiya o debosyong kailangang gampanan, o mga may espesyal na hinahangad sa Maykapal. Naniniwala silang mayContinue reading “Pagnilayan Natin ang Daan ng Krus”

Rate this:

Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad

Pag-iisipan natin ngayon ang ugnayan ng ating pag-aalay-kapwa at ng inaasam nating kaligayahan. Para sa ating lahat, ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo. May ibang nag-aayuno sa iba’t ibang uri ng pagkain, o umiiwas sa mga bagay na kinagigiliwan natin tulad ng video games at Facebook. Noong unang panahon, nag-aayuno ang mga taoContinue reading “Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad”

Rate this:

Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad

Pag-iisipan natin ngayon ang ugnayan ng ating pag-aalay-kapwa at ng inaasam nating kaligayahan. Para sa ating lahat, ang panahon ng Kuwaresma ay panahon ng pagsasakripisyo. May ibang nag-aayuno sa iba’t ibang uri ng pagkain, o umiiwas sa mga bagay na kinagigiliwan natin tulad ng video games at Facebook.   Noong unang panahon, nag-aayuno ang mgaContinue reading “Maging Bukas-Palad sa mga Kapus-Palad”

Rate this: