Absence and Significance

“When you do not receive communion, and you do not attend mass, you can do a spiritual communion, which is a most beneficial practice, by it the love of God will be greatly impressed on you.” –St. Teresa of Avila Absence makes us realize the significance of that which is not present. In UP DilimanContinue reading “Absence and Significance”

Rate this:

Para sa kinabukasan ang pagdalaw sa yumao.

Pagkatapos dumalaw sa ating mga yumao, napag-isipan na ba natin kung bakit paulit-ulit nating ginagawa ito. Sa susunod na taon, pagkatapos ng semestral break, babalikan natin uli ang puntod ng ating mga minamahal. Ang alaala ng namatay ay nasa nakaraan. May sinasabi ba itong kaugalian tungkol sa kinabukasan? Ang alaala daw ay pang-nagdaan. Inaalala saContinue reading “Para sa kinabukasan ang pagdalaw sa yumao.”

Rate this:

Araw ng mga Yumao

Yumao na ang aking mga magulang. 1990 nung sumakabilang-buhay ang aking tatay; 2014 naman ang aking nanay. At naramdaman namin ang kanilang pagkamatay: kasama na rito ang iba’t ibang ginagawa nila para sa amin. Kahit inihahain pa rin sa amin ang Bicol Express, iba pa rin ang luto ng nanay. Naramdaman namin ang pagka-wala: ibaContinue reading “Araw ng mga Yumao”

Rate this:

Bakit may Santacruzan?

Sa pagtatapos ng buwan ng Mayo, sari-saring mga Santacruzan ang magigisnan natin lalu na sa lalawigan at bayan sa probinsya. Ang Santacruzan ay isang prusisyon na isinasagawa sa huling bahagi ng pagdiriwang ng Flores de Mayo, ang pagaalay ng bulaklak kay Maria. Isinasalarawan nito ang paghahanap sa Banal na Krus ni Reyna Elena, ang inaContinue reading “Bakit may Santacruzan?”

Rate this:

Oratio Imperata for Peace.

As of now, we are all familiar with the Oratio Imperata, (Latin, “obligatory prayer”) which is usually prayed by the community at mass in parishes and in other Catholic gatherings. It is usually authorized by a bishop to be prayed by all. What makes the Oratio Imperata different from all other general prayers is itsContinue reading “Oratio Imperata for Peace.”

Rate this:

On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?

  Mas malaki ang utang na loob ng isang taong matindi ang nagawang kasalanan kaysa ang taong hindi mabigat ang pagkukulang. Kailangan ito ng paglilinaw: hindi ibig sabihin kailangan nating gumawa ng kahangalan para maramdaman natin ang tindi ng pagmamahal ng Diyos.   Pinapahiwatig nito na mali ang akala na ang mga banal at malinisContinue reading “On Mercy: Sino ang Karapatdapat na Pumasok sa Simbahan?”

Rate this:

Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya

Habang hinihintay natin ang resulta ng nakaraang halalan, ibaling muna natin ang ating mga puso’t isipan sa isang tradisyong kinagigiliwan ng nakararami sa atin: ang Santacruzan. Ituon natin ang ating isipan, hindi sa mga nagagandahang sagala, kundi sa tunay na kahulugan nito. Isang pagpaparangal sa mga babaeng sumulong ng pananampalataya ang santacruzan. Makikita natin sinaContinue reading “Santacruzan: Pagpapahalaga sa mga Babae ng Pananampalataya”

Rate this:

Stations of the Cross: That Our Hearts Beat as Jesus’ Heart Beats

Note: I gave this homily at the Mass that began the University Stations of the Cross of the Ateneo de Manila University on 26 February 2016. Photos: Mr. Marcus Alcantara, Ateneo HS Christian Life Education faculty. *** One of the unique characteristics of Ignatian Spirituality is the use of the imagination in prayer. In theContinue reading “Stations of the Cross: That Our Hearts Beat as Jesus’ Heart Beats”

Rate this:

Ash Wednesday: Inner and Communitarian Conversion

“Repent and believe in the Gospel” (Mark 1:15) Ash Wednesday is the beginning of our journey of Lent, the liturgical season that prepares us for Easter. It is a time when we, together with other Christians, Protestants and evangelicals, unite ourselves with the passion, death and resurrection of Christ. It is a season of prayerContinue reading “Ash Wednesday: Inner and Communitarian Conversion”

Rate this:

Tatlong Tanong Bago Magbagong-Taon

Habang papalapit na ang katapusan ng taong 2015, nararapat lamang na magbalik-tanaw sa nakaraan upang lalung palalimin ang natutuhan sa mga nagdaang karanasan. Maari nating gamitin itong tatlong tanong na hango sa Spiritual Exercises ni San Ignacio de Loyola. Unang-una: ano ang nagawa ko para sa Diyos? Mas maganda kung mayroon tayong notebook o listahanContinue reading “Tatlong Tanong Bago Magbagong-Taon”

Rate this:

How I Learned to Focus On Who Mattered the Most

+ In loving memory of my mom, Mrs. Luz O. Marfil-Gonzales, who passed away on 8 November 2014, two days after my birthday. *** Evenings at home ended with the rosary. My mother would gather all of us in front of the family’s altar. Occasionally, she would show her anger to any one who wasContinue reading “How I Learned to Focus On Who Mattered the Most”

Rate this:

Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?

Sa panahon ng social media, mabilis ang pagsanib ng kultura ng Halloween sa pagdiriwang ng Undas o sa pagdiriwang ng Kapistahan ng mga Banal. Mas higit na binibigyang halaga ang nakakatakot, kaysa nagbibigay ng inspirasyon. Ang salitang Halloween ay galing sa Lumang Ingles; pinagsama nila ang “Holy o Hallow” at “evening,” hanggang naging Halloween. AyonContinue reading “Undas: Kapistahan ng mga Nakakatakot, o ng mga Nakakabigay ng Inspirasyon?”

Rate this:

To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint

“Therefore, if we grant you life, will you renounce your faith?” At this point, the Governors, eager to know Lorenzo’s final stand, asked him one last time.   Lorenzo’s answer came without hesitation: “That I will never do, because I am a Christian, and I shall die for God, and for Him I will giveContinue reading “To Die A Thousand Deaths: Discerning As a Descendant of A Saint”

Rate this:

The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion

In the Jubilee of Mercy and Compassion, Mr. Vinz Loiz and Mr. Barth Mariquit of the Christian Life Education Subject Area put up an exhibit of images of Jesus, the King of Mercy and Compassion. Just as St. Ignatius was converted by reading two books, the Life of Christ and the Lives of the Saints,Continue reading “The Top 7 Images of Jesus’ Mercy & Compassion”

Rate this: