Bigyan Ng Diin ang Kasalukuyan

Nadadagdagan ng bigat ang ating problema kung pinagsisiihan natin ang nakaraan tulad ng pagrereklamo ukol sa mga umalipusta o umapi sa atin noon. Maaari din nating pagsisihan ang ating mga desisyon sa buhay na naging sanhi ng ating sitwasyon ngayon. Minsan ang takot sa hinaharap ang nagpapabigat ng ating problema tulad ng takot sa paglalaContinue reading “Bigyan Ng Diin ang Kasalukuyan”

Rate this:

Minsan Nagiging Biyaya Ang Hindi Natin Nakakamtan

Marami tayong sinangguni sa Diyos at taimtim na pinagdasalan ang hindi napagbigyan. At may dahilan ang Diyos, at maaaring hindi ito para sa atin.  Nguni’t ang anuman hinanakit sa buhay ay maaaring magdulot ng isang negative mind-set. Ito ang kailangan nating iwasan. Laging may makikita tayong silver lining sa bawat mahirap na sitwasyon. Dito natinContinue reading “Minsan Nagiging Biyaya Ang Hindi Natin Nakakamtan”

Rate this:

May Matututunan Ka sa Lahat ng Karanasan

Wika ni Jose Rizal, “ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan.” Maaari nating unawain ito sa larangan ng ating nakaraan: ang ating mga natutunan sa buhay ang siyang tutulong sa atin sa gitna ng labis na paghihirap. Mainam balikan ang ating mga natutunan kapag nahihirapan tayo sa buhay. Pinapalakas ng atingContinue reading “May Matututunan Ka sa Lahat ng Karanasan”

Rate this:

Nadaanan mo na ang Lahat.

May naalala akong kuwento ukol kay Miggy at Kulas, dalawang dagang magkaibigan. Si Miggy ay nakatira sa isang malaking bahay kaya laki siya sa yaman; samantalang si Kulas ay nakatira sa estero, kaya sanay na sa hirap. Isang araw, hindi makauwi si Miggy at Kulas dahil napuno ng snow o yelo ang buong paligid naContinue reading “Nadaanan mo na ang Lahat.”

Rate this:

Magbabago ang Lahat

Nahihirapan ka ba sa iyong buhay? Iniwanan ka ng iyong minamahal. Binalewala ng iyong asawa’t mga anak ang iyong pinaghirapan. Maysakit ang iyong mga magulang at wala kang sapat na perang pambili ng gamot. Sari-sari ang ating mga pinagdadaanan, at habang nasa kalagitnaan tayo ng prosesong ito laging may pakiramdam tayo na wala na itongContinue reading “Magbabago ang Lahat”

Rate this:

Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.

Mahalaga sa pakikipag-ugnayan ang eye contact, ang paggamit sa ating kamay habang nagsasalita, at ang tono ng ating boses kapag meron tayong sinasabi. More than 80 percent of communication comes from gestures, and we usually pick up signals along the way.  Bilang Katoliko, nakikilala ko ang kapwa ko sa pananampalataya kapag nag-sign of the crossContinue reading “Gamitin ang Tamang Body Language sa Pakikipag-ugnayan.”

Rate this:

Tingnan Kung Papaano tayo nakikitungo sa iba

Laging may first time. Bago ka sa college. Bago ka sa trabaho. O gusto mo mag-hiking at naghahanap ka ng kasama. Sa lahat ng ito, may iisang pangangailangan: paanong makipagkaibigan? Nakakatuwang isipin ang first time ni Hesus sa kanyang public ministry. Nakisama siya sa binyag ni San Juan, kahit hindi niya kailangang binyagan. Nakaka-enganyo angContinue reading “Tingnan Kung Papaano tayo nakikitungo sa iba”

Rate this:

Maging positibo sa pakikitungo sa iba

Gusto mo bang kaibiganin ang mga taong may magandang pananaw at attitud sa buhay? May mga taong nakaka-enganyo dahil madali silang ngumiti kahit meron silang dinadaanan sa buhay. May mga taong tila ipinanganak na nakatingin sa araw, at mayroon namang laging nakikita ang mali at masama sa buhay.  Kaya ba nating i-train ang ating sarilingContinue reading “Maging positibo sa pakikitungo sa iba”

Rate this:

Magkaroon ng Malinaw na Layunin sa Buhay

Feeling mo na nagkakalat ka? O parang ang daming ginagawa, maliban sa dapat mong gawin? Minsan nawawala tayo sa focus kung laging may urgent, may nagdidikta sa atin, o maraming maliit na bagay na nagpapabusy-busyhan sa atin. Kunwari nagmu-multi-task ka kung saang marami ngang nagagawa ngunit mabagal at mababa ang standard ng natapos na gawain.Continue reading “Magkaroon ng Malinaw na Layunin sa Buhay”

Rate this:

Laging tumingin sa Hinaharap

Hindi sa lahat ng oras na masaya at mapayapa ang kasalukuyan. Kadalasan, ito ay nakakainis, nakakapagod at nakakasira sa mood. Paano ba tayo makakaligtas sa ganitong sitwasyon? Nakakatulong sa akin ang tinatawag na “healthy anticipation” na ginagawa ko araw-araw: excited ako sa lunch break, inaasam-asam ko ang darating na bakasyon, may hinihintay akong bibisita saContinue reading “Laging tumingin sa Hinaharap”

Rate this:

Maniwala sa ating kakayahan

Kapag may problema, ano ang nararamdaman mo? Kaya mo, o hindi mo kaya? Maraming tagumpay ang sanhi ng tinatawag nating, “Self-efficacy” o ang paniniwalang magtatagumpay tayo sa isang tanging sitwasyon, dahil may angking kakayahan tayo upang gawin nang mas magaling ang dapat gawin. Ibig sabihin, kaya natin ang anumang hamon dahil kasama natin ang Diyos,Continue reading “Maniwala sa ating kakayahan”

Rate this:

Huwag ikumpara ang Sarili sa Iba

Nung bata pa ako, lagi kong tinatanong sa aking nanay kung ako ba ang “the best” –sa pag-aaral, sa piano, at iba pa. At iisa ang lagi niyang sagot: Hindi ako kailan man magiging the best, dahil laging may taong mas magaling. Ngunit, ang kailangan lang sa buhay ang gawin ang “the best that youContinue reading “Huwag ikumpara ang Sarili sa Iba”

Rate this:

Ngumiti nang ngumiti

Isa sa paborito kong larawan ang “The Laughing Christ” dahil kakaiba ito sa madalas nating nakikitang imahen ng Panginoon na pasan ang krus. At hindi ba, itinuro niya ang sikreto ng kaligayahan sa kanyang “Beatitudes” na parte ng Sermon on the Mount? Ayon sa Proverbs 15:13, “A joyful heart makes a cheerful face.” Mahirap ituroContinue reading “Ngumiti nang ngumiti”

Rate this:

Sumama sa mga taong may magandang pananaw at pagpapahalaga sa buhay

Hindi bago sa panahon ngayon ang salitang, “influencers” lalung-lalo na sa social media. “Influencer” kung libo-libo ang followers, ngunit ibang usapan kung anong klase ang epekto ng “influencer” sa atin: nakakatulong ba siya sa ating pagsisikap maging mabuti, o dumadagdag lang siya sa ating galit at reklamo sa buhay?  Lahat tayo may tinatawag na “degreeContinue reading “Sumama sa mga taong may magandang pananaw at pagpapahalaga sa buhay”

Rate this:

Matulog nang mahimbing.

Note: I received many questions about how to live the faith practically, in a day-to-day basis. If our faith life permeates all aspects of our lives, and not just compartmentally like Sundays, then those in my social media wanted to know how to look at practices and habits in the perspective of faith. This isContinue reading “Matulog nang mahimbing.”

Rate this: