Ibaling natin ang Ating Puso sa Diyos ng Liwanag

Lumaki si Yuan, 10-taong gulang, sa isang bahay-ampunan. Isang madaling-araw, nagising siya. Bagaman madilim pa, alam niyang hindi magtatagal at magbubukang-liwayway na. Hindi kalayuan mula sa bahay-ampunan may isang napakagandang lawa at biglang naramdaman niya ang kabig ng isang hangarin. Gusto niyang makita ang unti-unting pagsikat ng araw sa kalangitan mula rito.    Ngunit mahigpitContinue reading “Ibaling natin ang Ating Puso sa Diyos ng Liwanag”

Rate this:

Makilahok sa Plano ng Diyos

Minsan magkasamang nagtatanim sa hardin si Lola Indang at si Lilia, ang kanyang apo. Sinusuri nila ang mga butil ng iba’t ibang bulaklak. Wika ni Lilia, “Kakaibang mumunting mga pangako itong mga butil. Maliliit na pangako ang bawat isa sa kanila, di po ba, Lola?” “Tama ka, apo,” sagot ni Lola Indang. “Bawat butil ayContinue reading “Makilahok sa Plano ng Diyos”

Rate this:

Hanapin ang Direksyon ng Ating Buhay

Mahalaga ang ating mga pangarap. Nagbibigay ito ng kahulugan, direksyon at kaayusan sa ating buhay. Mas maayos ang paglalakbay sa buhay kung alam natin kung saan tayo tutungo. Kung dumating ang panahong nagsasanga-sanga ang landasin, ang ating pinakamalalim na mithiin ang gagabay sa ating paglalakbay sa buhay. Bilang mga manlalakbay sa mundong ito, piliin natinContinue reading “Hanapin ang Direksyon ng Ating Buhay”

Rate this:

Hanapin ang Pinakarurok ng ating mga Pangarap

Sinasabi sa kasulukuyan nating karanasan na mahirap matagpuan ang pinakarurok ng ating mga puso. Mahirap linawin sa ating isip ang tunay nating nag-iisang mithiin. Hindi dahil wala tayong hinahangad, kundi dahil marami tayong gustong mangyari sa buhay. At dahil sa iba’t ibang uri ng mithiin, marami sa atin ang nawawala: hindi na nakikita ang nagbibigayContinue reading “Hanapin ang Pinakarurok ng ating mga Pangarap”

Rate this: