Amidst the world’s noise, how do you know God’s voice?

This is a transcript of the video below: Naririnig mo ba ang tinig ng Diyos? Para sa mabungang-buhay tayo na po’t magkape’t pandasal. Maingay ang social media. Maraming nagsisiraan. Maraming haka-haka. Lahat eksperto. Hindi ka ba nabibingi sa lahat nang ito? Nalulunod ang katotohanan dahil hindi mo na alam kung sino ang papaniwalaan mo: yungContinue reading “Amidst the world’s noise, how do you know God’s voice?”

Rate this:

What are you waiting to happen?

This is a transcript of the video below: Ano ang pinakahihintay mong mangyari sa iyong buhay? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Nag-interview po ako ng iba’t ibang tao ukol sa tanong ng paghihintay. Heto ang kanilang mga hangarin. a. Gusto kong makatulong sa aking pamilya at makapag-aral ang aking mga anak. b.Continue reading “What are you waiting to happen?”

Rate this:

Are you extremely exhausted?

This is a transcript of the video below, both in Filipino and English. Pagod na pagod ka na ba? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Napapagod talaga ang buhay-pandemiya. Sinasabi ito ng maraming mga mag-aaral na laging nakakatutok sa computer, o ng mga taong nagtatrabaho sa bahay. Wala na daw boundaries ang paghahanap-buhayContinue reading “Are you extremely exhausted?”

Rate this:

What to do when you feel lost

This is a transcript of the video below. Nawawala ka na ba sa landas? Simula ka sa pinakadulo. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Gulong-gulo ka na ba? Tila nawalan ka na ng direksyon? Pinapa-igting ng crisis, tulad ng pandemiya, ang pinakamalalim nating mithiin tulad ng kahulugan at layunin sa buhay. Upang magingContinue reading “What to do when you feel lost”

Rate this:

When is generosity enough?

This is a transcript of the video below: Kailan sapat ang ating ambag para sa Diyos? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Ang halaga ng isang lepton o salaping tanso ay napakaliit. Kaya nang naghulog ang isang balo ng dalawang lepton bilang ambag niya sa Templo, winika ng Panginoong Hesus, “Ang dukhang balongContinue reading “When is generosity enough?”

Rate this:

How can we celebrate All Souls Day if we can’t visit the graves?

This is a transcript (Filipino and English) of the video below. Paano ba ang Undas kung hindi tayo makakadalaw? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Mahirap ang Undas kung hindi tayo makakadalaw sa ating mga yumao dahil ipinagbabawal ang magkahawaan sa Covid. Hindi lang manganganib ang ating buhay, kundi madadamay pa nito angContinue reading “How can we celebrate All Souls Day if we can’t visit the graves?”

Rate this:

How To See Clearly

This is a transcript of the video below: Mulat ka na ba? Para sa mabungang-buhay tayo na po’t magkape’t pandasal. Nakapagtataka ang tanong ni Hesus kay Bartimeo, ang pulubing bulag, “Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?” Mark 10:51 Syempre gusto niyang makakita! Subalit hindi lahat ng bulag gustong makakita. Hindi lahat ng dilat,Continue reading “How To See Clearly”

Rate this:

How to be great

This is a transcript of the video below. Nais mo bang maging dakila? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Palaisipan sa mga alagad ng Panginoon ang katanungang, “Sino ang pinakadakila sa lahat?” Wika ni Hesus, “ang sinuman na ibig maging dakila ay maging lingkod ninyo, dahil ang Anak ng Tao ay hindi naparitoContinue reading “How to be great”

Rate this:

Why letting go is hard and what you can do

This is a transcript of the video below. Bakit mahirap maglet go? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Tinanong ng isang mayamang binatilyo ang Panginoon, “Ano ang dapat kong gawin upang matamo ang buhay na walang hanggan?” Wika ni Hesus, “Ipagbili mo ang iyong pag-aari at sumunod ka sa akin.” Nguni’t ipinagdamdamContinue reading “Why letting go is hard and what you can do”

Rate this:

Teachers, are you tired?

This is a transcript of the video below. Happy teacher’s month po sa lahat ng mga bayaning mga guro natin! Kaya, alagaan ang ating mga guro. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Nakakapagod sa mga guro, estudyante’t magulang ang epekto ng pandemiya. At marami sa ating mga guro ay tunay na mga bayani:Continue reading “Teachers, are you tired?”

Rate this:

Magkaisa sa iisang layunin; mapanlikha sa pamamaraan

This is a transcript of the video below. Magkaisa sa iisang layunin; mapanlikha sa pamamaraan. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Habang umiinit na ang usaping eleksiyon, kakalat nang mas matindi ang mga fake news at dahil diyan, ang pagkakaiba ng opinyon natin ay mas lalong iigting depende sa algorithm ng ating Facebook,Continue reading “Magkaisa sa iisang layunin; mapanlikha sa pamamaraan”

Rate this:

On Mark 9,32: Don’t be afraid to ask

This is a transcription of the video below. Huwag matakot magtanong. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Ano ang iyong paboritong punctuation mark? Period, comma, exclamation point, o question mark? Ako: walang iba kundi ang question mark. Nang ibinahagi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga disipulos na ipagkakanulo siya sa kamay ng mgaContinue reading “On Mark 9,32: Don’t be afraid to ask”

Rate this:

Care for Healthcare Workers

This is a transcription of the video below. Alagaan ang isinasalang ang buhay para sa atin. Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Ang delta variant ng Corona virus ay laganap na sa buong Pilipinas. Ang tanging nasa gitna ng pagsasagupa nito ay ang ating mga health care workers at frontliners. Araw-araw nilang sinasalangContinue reading “Care for Healthcare Workers”

Rate this:

How to listen

This is a transcript of the video below. Paano makinig? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Nang inilapit sa Panginoong Hesus ang isang pipi at bingi, “Inilayo Niya ito sa karamihan, ipinasok ang kanyang daliri sa tainga at tumingala siya sa langit. Wika Niya, ‘Eph’phatha’ na ang ibig sabihin ay ‘Mabuksan.’ At nabuksanContinue reading “How to listen”

Rate this:

How to peacefully bid the past goodbye

This is a transcript of the video below: Paano mamaalam nang matiwasay? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. Natalo si Manny Pacquiao sa laban niya kay Yordenis Ugas ng Cuba. Kailangan na ba niyang mamaalam sa kanyang career? Marami ang namighati sa pagyao ng kanilang mahal sa buhay lalong-lalo na sa Covid, ihihintoContinue reading “How to peacefully bid the past goodbye”

Rate this: