Ang Puso ng Diyos

11 Hunyo 2010. Kapistahan ng Kabanal-banalang Puso ni JesusEzra 34, 11-16; Psalm 23; Romans 5, 5-11; Luke 15, 3-7Sa kasaysayan ng mga Judio, ang pastol ang tinaguriang huwaran ng isang pinuno. Hindi madali ang pagpapastol noong mga panahon. Dinadala ng pastol ang mga kawan sa luntiang pastulan. Binabantayan niya ang bawat tupa at huwag hayaaangContinue reading “Ang Puso ng Diyos”

Rate this:

Palm Sunday

5 April 2009 Palm SundayIsaiah 50, 4-7; Psalm 22; Phil 2, 6-11; Mark 15, 1-39All four Gospels report that triumphal entry of Jesus into Jerusalem. We knew that before He entered Jerusalem, Jesus stayed in Bethany with Martha, Mary and Lazarus. He then sent two unnamed disciples to fetch a colt in Jerusalem for hisContinue reading “Palm Sunday”

Rate this:

The Desert and our Temptations

1 March 2009 1st Sunday of LentGenesis 9, 8-15; Psalm 25; 1 Peter 3, 18-22; Mark 1, 12-15 Mark is very economical with his words about the temptations of Jesus in the desert, unlike the accounts of Matthew and Luke. Mark tells it in brief simplicity. The Spirit leads Jesus in the desert. He wasContinue reading “The Desert and our Temptations”

Rate this: