Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman

Sa panahon ng Kuwaresma o Lent, pinagninilayan natin ang mga mahahalaga sa ating buhay. Kasama sa pinag-iisipan ang halaga ng mga materyal na bagay. Meron akong kuwento. Si Lolo Jose at ang kanyang apo na si Henry. Sabi ni Henry: Paglaki ko, sisiguraduhin kong ma-abilidad ako. Tanong ni Lolo: “Pagkatapos?” “E, di magkakaroon ako ngContinue reading “Huwag Limutin ang mga Bagay na Hindi Napapawi Magpakailanman”

Rate this:

I Need Someone with Skin

Meron akong kuwento. Takot si Jeremy sa dilim kaya tinawag niya ang kanyang nanay. Sabi ni Mommy Luisa, “Huwag kang matakot sa dilim, anak; lagi mong alalahaning laging naririto ang Diyos.” Sagot ni Jeremy, “Opo alam kong sinasamahan ako ni Papa Jesus, but I need someone with skin!” Totoo ang sinabi ni Jeremy. Kailangan natingContinue reading “I Need Someone with Skin”

Rate this:

Tumanggi Ka Na Ba sa Paanya ng Hari?

ika-9 ng Oktubre 2011 Ika-28 na Linggo sa Karaniwang PanahonIsaiah 25: 6-10; Psalm 23: 1-6; Phil 4: 12-14, 19-20; Matthew 22: 1-14 Isang pagdiriwang ang handaan. Sa hapag-kainan, magkakasama ang magkakapamilya’t magkakaibigan. Pinapalagay sa isang handaan na may halaga sa nagdiriwang ang lahat nang imbitado. Sa pamamagitan ng pagdalo, pinapanday ng nag-anyaya at inanyayahan angContinue reading “Tumanggi Ka Na Ba sa Paanya ng Hari?”

Rate this:

Pananampalatayang Walang Hinihintay na Kapalit

3 October 2010 27th Sunday in Ordinary TimeHabakkuk 1:2-3; 2:2-4; Psalm 94; 2 Tim 1:6-8. 13-14; Lk 17:5-10 Note: This appears in today’s Sambuhay, a publication of the Society of St. Paul in the Philippines. Ang pananampalataya natin sa Diyos ang itinutukoy ng mga pagbasa ngayon. Makikita natin ang iba’t ibang aspeto ng pananampalataya saContinue reading “Pananampalatayang Walang Hinihintay na Kapalit”

Rate this:

Anong demonyong meron ka?

30 Hunyo 2010. Mga unang martir ng Banal na Sambayanan ng Diyos sa Roma. Huwebes ng ika-13 Linggo ng Taon. Amos 5, 14-24; Psalm 50; Matthew 8, 28-34Hindi madaling gamutin ang nasasaniban ng masamang espiritu. Sumisigaw at nangingisay ang dalawang lalaking inaalihan ng demonyo. Napakabangis nila kaya walang dumadaan doon. Ngunit hindi natakot si Hesus.Continue reading “Anong demonyong meron ka?”

Rate this:

Easter Sunday Homily

12 April 2009 Pasko ng Muling PagkabuhayActs 10, 34a, 37-43; Psalm 118; Col 3, 1-4 or 1 Cor 5, 6-8; John 20, 1-9 Note: This homily appeared in SAMBUHAY of the Society of St. Paul for their Filipino issue; and the TV 5 Easter Sunday mass, “Humayo’t Ihayag”. Nagpakita si Hesus sa iilang mga taoContinue reading “Easter Sunday Homily”

Rate this: