How do you live out your lifelong commitments?

This is a transcript of the video below that has English subtitles already. Check it out on my Youtube channel.

Paano mo isinasabuhay ang iyong panghabambuhay na pangako? Para sa mabungang-buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal.

Mula noong May 31, 1991, labing-tatlong taon na ang nakalipas nang nanumpa ako sa Diyos at sa Kapisanan ni Hesus ng panghabambuhay pagkatapos ng dalawang taon sa Sacred Heart Novitiate. Sandali lang ang mga salita ng panunumpa, nguni’t panghabambuhay naman itong isinasagawa. Wika ni Arthur Gordon,

“Nothing is easier than saying words. Nothing is harder than living them day-by-day.”

Arthur Gordon

Sa iba’t ibang paraan tayo nangangako. Nanunumpa ang mga doktor, abogado, guro, relihiyoso atpb. May sumpaan sa isa’t isa ang magsing-irog. At para sa mga ikinakasal ang sumpaan ay magpakailanman. May Panatang Makabayan naman para sa ating mamamayan. Nguni’t mahirap ang pagsasabuhay nito araw-araw. Bakit? Dahil tutuparin natin ang mga salitang ito sa gitna ng maraming kokontra, hirap at harang sa pagpapatupad nito. Wika ni David McNally,

“Commitment is the serious promise to press on, to get up, no matter how many times you are knocked down.”

David Mcnally

Ibig sabihin, itutuloy ng doktor ang panggagamot kahit pagod na siya. Isasantabi ng isang nanay ang kanyang pansariling hangarin, para ipaubaya sa hangad ng kanyang anak.

Upang makita natin kung gaano ba tayo ka-committed, tingnan natin ang isang buwan sa ating buhay. Commitment is tested by action. Sa anong bagay mo madalas iginagastos ang iyong pera at pinaglalaanan ng panahon? O kaya, pagnilayan natin ito: Anong hindi makakapigil sa iyong gawin na paulit-ulit, ano pa man ang kahihinatnan nito?

Manalangin tayo: O Diyos, biyayan mo kami ng lakas upang matupad namin ang pangakong sundin ka araw-araw. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: