The Three Levels of Empathy in Jesus’ Healing

This is a transcript of the video below.

Paano ba natin aalagaan ang ating kapwa? Bakit daw itinanggi ni Simon Pedro si Hesus bilang kanyang kasama? Dahil pinagaling nito ang kanyang biyenan!

Lagi itong ginagawang biro kapag ang ebanghelio ay ukol sa paggaling ng biyenan ni Simon sa kanyang lagnat. Ayon kay San Marcos, ito ang ginawa ni Hesus:

“Lumapit siya, hinawakan sa kamay ang maysakit at pinatayo. Bigla siyang iniwan ng lagnat at naglingkod siya sa kanila.”

Mark 1:31

Kaysa tuluyang maalala ang biro, tingnan po natin nang mas malalim ang kuwentong ito.

Nakakagaling ang tinatawag nating empathy o pakikiramay sa may pinagdadaanan. Gumagaan ang ating kalooban kapag may kasama tayong nakakaunawa sa ating kalagayan.

Ayon kay Daniel Goleman, may tatlong uri ang pakikiramay. Ang cognitive empathy ay ukol sa pagunawa sa iba’t ibang pananaw. Ang emotional empathy naman ay kapag nararamdaman natin ang dinaramdam ng iba. At ang empathic concern ay ang kakayahan nating malaman ang pangangailangan ng iba, kahit hindi ito sinasabi.

Samakatuwid, personal na personal ang pag-aalaga ni Hesus sa atin.

Kaya mainam na balikan po natin ang ating mga motibasyon sa ating mga pagtulong. Ang pagtulong ba natin ay dahil sa pakinabang nito sa ating ambisyon; o bilang hanap-buhay; o bilang obligasyon, o bilang isang tunay at taos-pusong pagmamahal?

Manalangin tayo:

O Diyos, hubugin mo ang aming puso na maging tunay sa lahat ng aming ginagawa para sa kapwa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: