Do You Want to be Enchanting?

This is my take on inspiring leadership. In the advent of a rising number of “influencers,” not all those who have influence are leaders: those that encourage people to take positive action. Leaders should have the ability to speak in front of people but at the same time inspire action because those who listen know that what comes out of their mouths are lived. Below is a transcript of the video below, taking from the example of Jesus in Mark 1: 22.

Gusto mo bang maging kabighabighani? Meron ka bang naging guro, mentor, kaibigan na malaki ang naitulong sa iyong pagpapakabuti? Sila yung mga taong meron kang tiwala sa kanilang mga payo; o meron kang paghanga dahil isinasabuhay nila ang kanilang mga prinsipiyo at pinaninindigan? Sila yung papakinggan mo, kumpara sa ibang meron ka laging agam-agam? Kung oo ang iyong sagot sa lahat nang tanong ko, sila ang mga taong nakakabighani.

Nakakabighani ang Panginoong Hesus.

Pagkatapos Niyang magturo sa sinagoga, ayon kay San Marcos, “namangha ang mga tao sa kanyang aral, palibhasa’y nangaral siyang katulad ng may kapangyarihan, hindi katulad ng mga Escriba.”

“The people were astonished were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes.”

Mark 1:22

Siya yung tagapagsalitang hawak niya ang iyong atensiyon, at hindi ka magsasawang makinig. Kapani-paniwala ang kanyang mga salita dahil sa dalawang bagay: laging magkatugma ang kanyang salita at ang kanyang mga gawa. Isinasabuhay niya ang kanyang payo.

Paano ba maging katulad ni Hesus sa pagtuturo natin ng Mabuting Balita sa iba? Para makinig sa atin ang tao, kailangan natin ng credibilidad na nakukuha sa pagsasabuhay sa ating mga payo. Words are proven by our deeds and vice versa. Walang ipinanganak na magaling: gumagaling lang tayo dahil sa araw-araw na pagsisikap maging mahusay sa ating mga gawain. Mahalaga ang tiwala sa sarili at sa Diyos: hindi ibibigay ng Diyos ang ating talento kung wala itong silbi sa buhay. At dahil ibinigay niya sa atin, wala tayong dahilan upang pagdudahan ang ating kakayahan.

Manalangin tayo:

O Diyos, ginagalingan mo lagi ang iyong pagtuturo at pagsasabuhay, nawa’y gumaling din kami sa paglilingkod sa iyo at sa aming kapwa. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: