How Do You Know God’s Call?

This is a transcript of the video below. It presents some tips on how to know that you are indeed where God wants you to be. Check it out.

Paano mo malalaman ang tawag ng Diyos sa iyo? Pinatawag ka na ba dahil may ipapagawa sa iyo? Hindi gumagana ang internet at ikaw lang ang may alam para maayos ito. Lambing ng anak mong may lagnat na magluto ng sinigang at ikaw lang ang marunong magsigang sa bayabas.

Halos araw-araw nararanasan natin ang ganitong mga tawag. Nang tinawag ni Hesus sina Simon Pedro, Andres, Santiago at Juan, winika niya,

“Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao. Kapagdaka’y iniwan nila ang kanilang mga lambat at nagsisunod sa Kanya.”

Mark 1: 17-19

Nakita ng Panginoon kina Simon, Andres, Santiago at Juan ang posibilidad na maging kanyang mga katuwang at pinuno sa pagpapalaganap ng Ebanghelio ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit tayo pinatatawag: may pangangailangan at ikaw ang may galing upang tugunan ito. At dahil sa tiwala at paniniwalang kaya natin ito, damang-dama din natin ang ating kahalagahan.

Kaya pagnilayan natin ito: Kanino ka bumabangon araw-araw? Ano ang kanilang pangangailangan? Ano ang kakayahan mo upang matugunan ito?

The Japanese principle of fulfillment is called Ikigai found in the intersection of the following: What do you love? What are the world’s needs? What are you good at? And adds, What can you be paid for? Praktikal.

Hindi hinihiwalay ng Diyos ang ating hanap-buhay sa ating bokasyon.

Manalangin tayo: O Diyos, ituro mo sa amin ang layunin at tamang tugon sa iyong tawag bilang iyong mga anak. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: