Has the Christian Faith Transformed Philippine Society?

This is my take on the question about how deep has the Catholic faith taken root in the lives of Filipinos that it transformed Philippine society. This is a transcription of the video below:

Inako ba natin ang pananampalatayang Kristiyano hanggang sa binago nito tayo? Ginugunita natin ngayon ang ika-limang daang annibersaryo ng pagdating ng Kristiyanismo sa ating bansa. Simula noong 1521, lumago ang iba’t ibang debosyon sa Sto. Nino tulad ng Sinulog sa Cebu at Ati-Atihan sa Aklan na punong-puno ng sayawan at kasiyahan.

Gaano ba kalalim ang iniugat ng Kristiyanismo simula noong 1521 hanggang 2021?

Nanatili lang ba ito sa nibel ng personal na debosyon? Ayon sa PCP II, tunay-na-tunay ang pananampalataya ng mga Pilipinong Katoliko, nguni’t hindi nito napabago ang buong sambayanan dahil sa kakulangan sa tamang pagtuturo nito.

“Filipino Catholics have a genuine faith but deficient evangelization resulted in a Catholicism that has failed to be a leaven of transformation in Philippine society.”

2nd Plenary council of the Philippines (1991)

Nang tinanong ng mga alagad si Hesus ukol sa pinakadakila, tinawag Niya ang isang bata at sinabi, “Ang sino mang magpapakababa ng gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit” (Matthew 18:4)

Ang pagpapakumbaba o humility ay isang katunayan ng paglago at paggulang ng isang tao. Mahalaga ito sa paglilingkod sa bayan, sa pakikipagkapwa-tao, at higit sa lahat, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.

Ang ebanghelio sa misa ng Sto. Nino ay hindi ukol sa batang Hesus, kundi sa mga katangian ng bata na mahalaga upang tanggapin tayo sa Kaharian ng Diyos!

Manalangin tayo: Biyayaan mo kami, O Panginoon, ng pananampalatayang nagpapabago sa aming lahat. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: