How Important is Acceptance?

This is a transcript of the video below. Watch more videos like this on my video channel.

Gaano ba kahalaga ang tanggapin? Naalala mo ba ang iyong pakiramdam kapag may nagsasabi ng ganito ukol sa iyo: Anak ko iyan! Girlfriend ko iyan! Kaklase ko iyan! Kaibigan ko iyan! Hindi ba nakakataba ng puso ang mga salitang ito? Dahil ito ay mga salita ng pagtanggap at pagpapatibay kung sino tayo sa kanila!

They are validations of our presence and therefore confirm our identity to them. 

Ito marahil ang pakiramdam ni Hesus sa kanyang binyag sa Ilog ng Jordan. Winika ng Ama ang mga katagang ito, “Ikaw ang aking minamahal na Anak na lubha kong kinalulugdan!” (Mark 1:11) At sa salita ng San Pedro, “Pinahiran ng Diyos si Jesus ng Espiritu Santo.” (Acts 10:38) Para kay Hesus, ito ang mga salita ng pagtanggap at pagpapatibay ng kanyang pagkakakilanlan. These are words of validation and confirmation.

Knowing who He is, Jesus would then articulate what He is going to do. Wika niya, “Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasaakin, sapagkat pinahiran niya ako. Sinugo ako upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha.”

Luke 4: 18-19

Upang maging mas malinaw ang pinapagawa ng Diyos sa atin, mahalaga ang pagiging totoo sa ating pagkatao. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos at dahil dito, tanggap at pinatitibay ito ng Kanyang pagmamahal sa atin.

Paano ba natin ipapakita ang pagtanggap sa ibang tao? Simple lamang: sa pagpaparamdam ng ating presensya sa isip, sa salita at sa gawa, tulad ng pakikinig, pangungumusta at iba pang makahulugang gawain na nagpapakita ng kahalagahan sa tao. 

Manalangin tayo:

O Diyos, bigyan mo kami ng pusong tulad nang sa inyo. Nawa’y tanggapin din namin ang aming kapwa nang gaya ng pagtanggap mo sa amin. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: