Mga Biglang Liko Hango sa Karanasan Ng Diyos

This is a transcription of the video below, aired on the week of the Epiphany of Our Lord, 3 January 2021.

Meron ka bang mga biglang liko na hango sa karanasan ng Diyos? Para sa mabungang buhay, tayo na po’t magkape’t pandasal. 

Mga kakaibang pagbabago tungo sa mas nakakabuti ang tinutukoy ko sa unang tanong. Ito ang mga pagbabago ng pangarap, patutunguhan, o kahit ang mga nagbibigay ng kahulugan sa buhay. Dati gusto mong mag-artista, nguni’t nang nagkasakit ang iyong nanay, nangarap kang maging duktor at hindi mo na ito binitawan hanggang sa katuparan. 

Nang nabalian po ako sa aking kamay, ibinasura ko ang aking pangarap na maging isang piyanista, at nang naimbitahan ako na magtugtog sa parokya ng San Juan Bautista, nagsimula na akong magisip na maglingkod sa Diyos nang habambuhay. 

Madalas hindi napapansin ang pinakahuling salita ni San Mateo ukol sa mga magong nag-alay ng regalo sa sanggol na si Hesus. Pagkatapos isalaysay ang paglalakbay ng mga tatlong mago galing sa Silangan upang hanapin ang Mesiyas sa patnubay ng isang bituin, sinulat ni San Mateo na mula nang natagpuan nila si Hesus, hindi na sila bumalik sa dati nilang dinaanan. Sa halip, tinahak nila ang isang panibagong ruta (Matthew 2:12).

When we encounter God, we are changed for good. 

Ano ang karanasan mo sa Diyos na nagpabago sa iyo? Isang before and after na kuwento. Your story doesn’t have to be dramatic. Maaari ang pagbabago ay nasa kalooban, o sa iyong puso, o sa iyong pag-uugali.

What was that one encounter with God that has changed you for good?

Manalangin tayo: 

O Diyos, ipinakita mo ang iyong sarili sa aming lahat, nawa’y hindi kami matakot tahakin ang pagbabagong dulot ng iyong pagmamahal. Amen. 

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: