How to Build Positive Relationships For Families

This is a transcription of the video below. This is my take on the week of the Feast of the Holy Family of Mary, Joseph and Jesus, as we are in the Octave of Christmas.

Sikaping buuin ang pamilya. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng positibong ugnayan sa pamilya? Unang nararamdaman ng mga anak ang seguridad at pagmamahal sa buhay sa loob ng isang pamilya. Nakakatulong din ang magandang ugnayan sa pag-aayos sa mga pag-aaway at hindi pagkakasundo, sa sama-samang pagtutulungan, at sa kasiyahan sa piling ng bawat isa.

Higit ring mahalaga ang pamilya sa mata ng Panginoong Hesus.

Nang pinigilan ng mga alagad ang pagpapalapit sa mga bata kay Hesus, winika Niya, “Bayaan ninyo na lumapit sa akin ang mga bata; huwag ninyo silang hadlangan, sapagkat sa mga gaya nila nauukol ang Kaharian ng Diyos” (Mark 10: 13-16). At diniin din niya sa mayamang batang lalaki na nagtanong ukol pagpasok sa Kaharian, idiniin ni Hesus ang mga utos kasama ang paggalang sa magulang” (Mark 10:19).

May kanya-kanya tayong problema ukol sa pamilya, lalo na sa pagbubuo ng kung ano mang maaari pang ayusin.

Paano ba natin bubuuin ito? Nakakatulong ang quality time. Ang Pasko ay isa sa mga pagkakataong magsama-sama dahil may kanya-kanyang buhay na rin ang bawat isa. Maaari din natin tingnan ang paraan natin sa pagsasalita, o kaya kung paano tayo nagtutulungan kapag may alitan. Higit sa lahat, kung paano natin pinapakita ang pagpapahalaga sa bawat isa. They said we need five affirmations a day to live an emotionally healthy life. 

Manalangin tayo:

O Diyos, pinakita mo sa amin ang halaga ng pamilya nang ipinagkatiwala mo si Hesus kay Maria at Jose. Nawa’y tulungan mo kaming buuin ang aming pamilya ayon sa iyong hangarin. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: