Why the Season of Advent is Relevant To Us Now

This is a transcription of the video below.

Bakit may katuturan ang Panahon ng Adbiyento sa ating buhay? Parte ng buhay ang paghihintay sa katuparan ng ating mga hangarin. Ito ang tinututukan sa panahon ng Adbiyento. Nang itinapon sa Babylonia ang mga Hudyo, inaasam-asam nila ang pagdating ng Mesiyas na pangako ng mga propeta. Ang Mesiyas ang kanilang pag-asa upang maibalik sila sa kanilang bayang Israel. Dahil sa hangaring ito, hinintay nila nang habambuhay ang Mesiyas. Ito ang isa sa mga konteksto ng Adbiyento.

Naghintay ka na ba sa bus stop bilang tagpuan ninyong magkaibigan? Nagsisimula ang paghihintay sa isang pangako. Nangako ang kaibigan mo na magkikita kayo sa waiting shed sa itinakdang oras, kaya ka naghihintay sa kanya. Ano ang iyong pinangako sa iyong sarili na naghihintay pa ng katuparan? Isang paghihintay din ang tulad ng isang waiter na handang magsilbi sa tawag ng isang customer. This is an expectant readiness.

Isa pang uri ng paghihintay ang paghahanda ng buntis. Habang nasa tiyan pa lamang ang bata, ibinibigay na ng nanay ang kanyang sarili para sa buhay ng isang anak. Hinihintay ng mag-asawa ang panahon ng kapanganakan. Higit sa lahat, nararanasan ang Diyos sa paghihintay dahil ang katuparan nito ay nasa Kanyang mga kamay. Tulad ng isang magsasakang naghihintay sa pagsibol at paglago ng kanyang itinanim na binhi. Wala sa kanyang kamay ang paglaki nito.

Habang lumilipas ang panahon, lumilinaw sa sinumang naghihintay ang hangarin nito. Mas sumisidhi ang kanilang damdamin sa paghahangad sa katuparan ng pangarap.

Ganoon din ang hangarin natin lahat sa pagdating ng Diyos sa ating buhay kung saan maililigtas tayo sa pandemiyang ito, maibalik ang ating mga trabaho, mabawi natin ang mga nawala, at manumbalik ang sigla sa ating puso’t kaluluwa.

Manalangin tayo: O Diyos, bigyan mo kami ng pasensya at lakas sa anumang hinihintay naming katuparan ng aming mga pangarap, lalo na ang pagdating mo sa aming buhay. Amen.

Published by Jboy Gonzales SJ

TV/Digital host: Kape't Pandasal. Vlog: YT On the Line. Environment, Youth Formation. Music. Leadership. Always dancing to a different drum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: